Postcode 9271 van De Westereen

De postcode 9271 ligt in de plaats De Westereen. Deze postcode heeft 142 volledige postcodes. De Westereen ligt in de gemeente Dantumadiel en de provincie is Friesland.. Bekijk hieronder alle informatie, straatnamen en postcodes van postcode 9271 uit De Westereen.

Informatie over postcode 9271 De Westereen

Netnummer van De Westereen 0511
Plaats De Westereen
Gemeente Dantumadiel
Provincie Friesland
Aantal straten 81
Aantal postcodes 142
Aantal panden 4975

Kaart van 9271 uit De Westereen

Postcodes in de buurt van 9271

9299 (Zwagerbosch) 9269 (Feanwâlden) 9287 (Twijzelerheide) 9109 (De Falom) 9108 (Broeksterwâld) 9257 (Noardburgum) 9298 (Kollumerzwaag) 9286 (Twijzel)

Straatnamen en postcodes van 9271 De Westereen

Straat Postcode
A. van der Meulenstrjitte 9271 BK
A. van der Meulenstrjitte 9271 BL
Badhúswei 9271 VA
Blokmiesstrjitte 9271 EB
Blokmiesstrjitte 9271 EC
Boppewei 9271 VH
Boskwei 9271 HE
Boskwei 9271 HG
Brongersmastrjitte 9271 JH
Brugchelencamp 9271 EP
Brugchelencamp 9271 ER
Bûterwei 9271 EN
Conradistrjitte 9271 AJ
Daniël Bosmastrjitte 9271 BJ
De Acht 9271 AM
De Acht 9271 AK
De Balstien 9271 JE
De Balstien 9271 JD
De Bjirken 9271 AG
De Bûterblom 9271 LJ
De Dotterblom 9271 LM
De Gentiaan 9271 LC
De Gentiaan 9271 LD
De Margryt 9271 LH
De Pinksterblom 9271 LK
De Reade Klaver 9271 LG
De Reidflechter 9271 VP
De Strieblom 9271 LE
De Swanneblom 9271 LA
De Teltsjebeam 9271 BX
De Tuorrebout 9271 LL
Djipswâl 9271 VJ
Djipswâl 9271 VK
Doarpsstrjitte 9271 GL
Dwarsreed 9271 GN
Egbert Baarsmastrjitte 9271 AS
Egbert Baarsmastrjitte 9271 AT
Eksterstrjitte 9271 CX
Eksterstrjitte 9271 CZ
Elzeloane 9271 EM
Eskdoarn 9271 DA
Eskdoarn 9271 DB
Eskdoarn 9271 DE
Eyssemawei 9271 BE
Eyssemawei 9271 BG
Eyssemawei 9271 BH
Feddamastrjitte 9271 JJ
Ferbiningspaad 9271 GD
Ferlinge Stasjonsstrjitte 9271 CC
Ferlinge Stasjonsstrjitte 9271 CD
Ferlinge Stasjonsstrjitte 9271 CE
Ferlinge Stasjonsstrjitte 9271 CG
Ferlinge Stasjonsstrjitte 9271 CA
Ferlinge Stasjonsstrjitte 9271 CB
Finkstrjitte 9271 ES
Finkstrjitte 9271 ET
Foarstrjitte 9271 KK
Foarstrjitte 9271 KE
Foarstrjitte 9271 KG
Foarstrjitte 9271 KH
Foarstrjitte 9271 KJ
Fogelsang 9271 GA
Fogelsang 9271 GB
Fogelsang 9271 GC
Gielfinkstrjitte 9271 ED
Gielfinkstrjitte 9271 EE
Grienkamp 9271 JG
Harmen Brouwerloane 9271 BR
Harmen Brouwerloane 9271 BS
It Gielhertsje 9271 LB
It Heare-ein 9271 KL
It Skier 9271 HJ
Keapmanswei 9271 GG
Keapmanswei 9271 GH
Keapmanswei 9271 GJ
Keapmanswei 9271 GK
Klysterstrjitte 9271 CM
Klysterstrjitte 9271 CN
Krikelbeam 9271 DD
Kûkhernsterwei 9271 HD
Lange Reed 9271 GE
Ljurkstrjitte 9271 CR
Ljurkstrjitte 9271 CS
Lysterstrjitte 9271 CP
Mieden 9271 VD
Miedloane 9271 VE
Miedloane 9271 VG
Miesstrjitte 9271 EX
Miesstrjitte 9271 EZ
Mûnewei 9271 AW
Mûnewei 9271 AV
Nijverheidswei 9271 GM
Noarder Stasjonsstrjitte 9271 CL
Noarder Stasjonsstrjitte 9271 CH
Noarder Stasjonsstrjitte 9271 CJ
Noarder Stasjonsstrjitte 9271 CK
Oastersingel 9271 VB
Parkloane 9271 AB
Parkloane 9271 AC
Parkloane 9271 AD
Parkloane 9271 AE
Parkloane 9271 AA
Pastorijloane 9271 BM
Postdostrjitte 9271 EG
Postdostrjitte 9271 EH
Putterstrjitte 9271 EK
Putterstrjitte 9271 EJ
Roazeloane 9271 VC
Roazeloane 9271 VT
Roazeloane 9271 VL
Salomon Levystrjitte 9271 AX
Salomon Levystrjitte 9271 AZ
Salomon Levystrjitte 9271 BA
Salomon Levystrjitte 9271 BB
Salomon Levystrjitte 9271 BC
Salomon Levystrjitte 9271 BD
Sânpaad 9271 HH
Sikke Boukesstrjitte 9271 AP
Sikke Boukesstrjitte 9271 AR
Skoallestrjitte 9271 BT
Skoallestrjitte 9271 BV
Skriesstrjitte 9271 EA
Spjochtstrjitte 9271 CW
Spjochtstrjitte 9271 CT
Spjochtstrjitte 9271 CV
Spoarstrjitte 9271 HC
Sportloane 9271 VN
Suder Stasjonsstrjitte 9271 HB
Suder Stasjonsstrjitte 9271 HA
Toerstrjitte 9271 BP
Tolwei 9271 HL
Tolwei 9271 HM
Tolwei 9271 HN
Tolwei 9271 HK
Tsjerkestrjitte 9271 AL
Tsjerkestrjitte 9271 AN
Van Harinxmaloane 9271 AH
Van Sytzamawei 9271 BN
Westein 9271 JA
Westein 9271 JB
Westein 9271 JC
Yndustrywei 9271 EL