Wat is een postcode?

Dit lijkt een zeer eenvoudige vraag. Maar als je aan 100 mensen deze vraag zou stellen, zouden heel wat mensen er geen duidelijk antwoord kunnen op geven. Wat is nu precies die postcode die we zo vaak gebruiken om op een briefomslag te schrijven of om een of ander officieel formulier in te vullen? Waarom gebruiken we een postcode , wat betekent een postcode precies en hoe vind je ze makkelijk terug? Wij geven jou hier het antwoord!

Waar vind je makkelijk een postcode terug?

Wil je graag een brief schrijven naar iemand, maar weet je de postcode niet? Dan ga je gewoon naar de site Postcode-adresboek.nl. Je vindt er postcodes, straatnamen, huisnummers en nog andere informatie. Een postcode heeft een betekenis en is niet zomaar eventjes lukraak uitgevonden. Het geeft wel een zeer specifieke plek op aarde aan. Het is dan ook zeer belangrijk om precies de juiste postcode op je brieven of briefkaarten te vermelden. Anders loop je het risico dat je zending niet geleverd wordt. Als je niet zeker bent van de betreffende postcode, neem dan toch even de tijd om naar Postcode-adresboek.nl te gaan en de juiste postcode te zoeken. Je vermijdt er problemen mee zowel voor jou als voor de koerier of postbode als voor diegene die je zending zal krijgen.

Wat betekent een postcode precies?

Een postcode heeft te maken met de BAG. Dit staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Postcodes werden in Nederland ingevoerd in 1977. Elke postcode bestaat uit 4 cijfers en 2 letters. De eerste 2 cijfers zeggen over welke regio het gaat, de laatste 2 cijfers bepalen de wijk. De twee letters in de postcode gaan over de buurt en de straat. Een postcode hoort niet per sé bij een bepaalde straat, het kan ook over meerdere openbare ruimtes gaan. De postcode in combinatie met de straatnaam en het huisnummer is de enige echte aanduiding voor een bepaald adres. Gebruik ze dan ook altijd samen als je een adres noteert.

Waarvoor worden postcodes zoal gebruikt?

Postcodes werden in eerste instantie ingevoerd om de postbedeling vlotter te laten verlopen. Brieven en briefkaarten worden hierdoor snel in regio's en straten gesorteerd. Tegenwoordig worden de adressen op brieven vaak digitaal ingelezen. Daarom is het zeer belangrijk om een volledig adres op je zending te plaatsen. Maar er zijn ondertussen al heel wat andere toepassingen van de postcodes. In sommige steden worden bijvoorbeeld wegwijzers voorzien van het wijknummer. Deze komt overeen met het laatste en soms ook het voorlaatste cijfer van het postnummer.
Ook bij het digitaal invullen van formulieren zijn postcodes heel praktisch. Je hoeft soms enkel je postcode in te vullen en je gemeente wordt automatisch ingevuld.
We merken ook meer en meer dat bepaalde eigendommen met de postcode gemerkt worden. Zo worden verloren voorwerpen makkelijker terug bezorgd. Het markeren met de postcode gebeurt bijvoorbeeld bij fietsen. Dit zijn namelijk voorwerpen die vaak gestolen of verloren worden. Met een eenvoudige postcodevermelding kwamen al heel wat fietsen terug bij de oorspronkelijke eigenaar terecht.

Er worden nog steeds nieuwe postcodes toegewezen

Wist je dat er regelmatig nieuwe postcodes worden gecreëerd? Dit gebeurt bijvoorbeeld bij verkavelingen of soms ook bij individuele adressen die er bij komen. Als het nieuwe adres binnen een bestaande straat en huisnummerreeks valt, zal er geen nieuwe postcode nodig zijn. Valt het nieuwe adres buiten een reeds bekende zone, dan moet er een nieuwe postcode aangevraagd en toegewezen worden.

Zo zie je maar weer: een eenvoudig gegeven als een postcode is heel wat meer dan een paar cijfers en letters. Wedden dat vanaf nu je postcode een heel andere inhoud voor jou krijgt?