Hoe vind je de juiste postcode?

Het vinden van de juiste postcode is niet altijd zo eenvoudig. Het gebeurt wel vaker dat je denkt de postcode te kennen, maar dat je toch niet zeker bent. Dit is ook niet zo verwonderlijk. De combinatie van cijfers en letters is ook niet altijd zo heel logisch. En wat nog meer is: als je slechts één cijfertje of lettertje verkeerd vermeldt, komt je zending waarschijnlijk niet of slechts heel veel later toe bij de bestemmeling. De juiste postcode is dus cruciaal. Maar hoe vind je ze zonder al te veel moeite?

Neem de tijd en zoek de juiste postcode

Van zodra je ook maar twijfelt over de postcode, ga gewoon een kijkje nemen op postcode-adresboek.nl. Binnen enkele seconden vind je de postcode die je zoekt. Je hoeft zelfs nog niet eens de juiste straatnaam te weten. Je tikt bijvoorbeeld de naam van de gemeente in en je krijgt een overzicht van alle postcodes in de gemeente. Wij deden de test met de gemeente Nijmegen en vonden bijvoorbeeld dat de wijk 'Achter de Keizerskroon' een andere postcode heeft dan het Esdoornplein. Heel anders dan in België, waar elke gemeente slechts één postcode heeft, zijn in Nederland de postcodes verbonden aan gebieden.

Wat zeggen de cijfers en de letters van een postcode precies?

De eerste twee cijfers van een postcode bepalen de regio, de volgende twee cijfers bepalen de wijk. De letters zeggen iets over de buurt en de straat. De combinatie van deze letters en cijfers geeft een zeer unieke code. Een postcode komt niet altijd overeen met één enkele straat. Soms gaat het over een gebied of een complex van openbare ruimtes.

Postcode, straatnaam en nummer

Zoals je merkt, geeft de postcode een goede indicatie waar een bepaald adres is gelegen. Echter enkel en alleen in combinatie met de straatnaam en het straatnummer krijg je een unieke plek in een gemeente. De BAG(Basisregistratie Adressen en Gebouwen)-dienst is de centrale plek waar postcodes toegekend en beheerd worden. Want inderdaad, er komen soms nieuwe postcodes bij. Denk maar aan een nieuwe wijk die ingepland wordt of een reeks huizen die in een straat toegevoegd worden maar die juist buiten de huizennummering vallen.

Postcodes bestonden vroeger niet

Postcodes zijn nog maar ingevoerd sedert 1977. Daarvoor bestonden er enkel straatnamen en huisnummers. Heel vroeger bestonden er zelfs geen huisnummers. Er werden toen nog niet zo veel brieven geschreven. En daarnaast kende iedereen wel iedereen. Even rondvragen bracht je wel bij de juiste persoon. In de Middeleeuwen gaven bijvoorbeeld bars zichzelf een naam en plaatsten het symbool op de gevel. Zo zijn er nu nog steeds veel bars, vooral in de steden, die de naam van een dier of een plant dragen. 'De Gulden Beer', 'De Gouden Korenaar', 'In het Witte Schaap' of 'De Kat' zijn hier voorbeelden van.
Nu we postcodes hebben, is het voor de postbode of koeriers heel wat makkelijker om een bepaalde geadresseerde te vinden.

De juiste postcode, de mogelijkheden breiden alsmaar uit

Postcodes worden alsmaar belangrijker. Postsorteercentra gebruiken de technologie van het digitaliseren van de postcodes op zendingen. Brieven vliegen razendsnel door sorteermachines en worden - op basis van de postcode - gesorteerd. Ook op bewegwijzering gebruikt men alsmaar meer de postcode. Zo vind je aan de hand van de postcode makkelijker je bestemming in een stad.