Postcode Alde Leie

Alde Leie is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Alde Leie telt 240 inwoners. Alde Leie heeft 118 huishoudens en 10 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Alde Leie.

Informatie

Postcode(s) van Alde Leie 9071
Netnummer(s) van Alde Leie 0518
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Alde Leie 240
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 118
Aantal bedrijfspanden 10
Aantal huisnummers 130
Aantal straten 10

Plaatsen in de buurt van Alde Leie

Oudebildtzijl Stiens Feinsum Hijum Vrouwenparochie St.-Annaparochie Nij Altoenae Bitgummole Britsum Koarnjum Hallum Bitgum Ingelum

Zoeken binnen Alde Leie

Zoek naar een postcode of straat binnen Alde Leie:

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 110
Eenpersoons huishoudens 45
Huishoudens met kinderen 35
Huishoudens zonder kinderen 30

Aantal inwoners van Alde Leie

Aantal inwoners 240
Personen in particulier huishouden 240
Alleenstaande inwoners 45
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 65
Partner in paar geen kinderen 60
Thuiswonend kind 65
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Alde Leie

Totale wegvoeruigen 296
Personenautos 177
Bedrijfsvoertuigen 68
Bestelautos 20
Bussen 0
Motorfietsen 18
Snorfietsen 13
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Alde Leie

Totaal 20
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 15
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Alde Leie

Alle postcodes van Alde Leie

9071

GPS coördinaten van Alde Leie

Breedtegraad (latitude) 53.28225600
Lengtegraad (longitude) 5.72574900

Wijken in Alde Leie

Stiens e.o.

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Alde Leie?

Alde Leie ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard.

Hoeveel inwoners heeft Alde Leie?

Alde Leie heeft 240 inwoners. Hiervan leven 240 personen in een particulier huishouden. Er zijn 45 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 65 personen wonen samen en hebben kinderen. 60 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 65 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Alde Leie?

Alde Leie telt 110 huishoudens. Hiervan zijn 45 een eenpersoons huishouden. 35 van deze 110 huishoudens hebben kinderen en 30 huishoudens hebben geen kinderen in Alde Leie

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Alde Leie?

In Alde Leie wonen in totaal 20 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 15 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.