Postcode Britsum

Britsum is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Britsum telt 960 inwoners. Britsum heeft 421 huishoudens en 21 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Britsum.

Informatie

Postcode(s) van Britsum 9055
Netnummer(s) van Britsum 058
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Britsum 960
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 421
Aantal bedrijfspanden 21
Aantal huisnummers 441
Aantal straten 17

Plaatsen in de buurt van Britsum

Koarnjum Stiens Feinsum Wyns Jelsum Snakkerburen Lekkum Miedum Hijum Ingelum Alde Leie Aldtsjerk Oudebildtzijl Marsum Leeuwarden Bitgummole

Zoeken binnen Britsum

Zoek naar een postcode of straat binnen Britsum:

Foto's van Britsum

Foto van Britsum Foto van Britsum

NS-stations in de buurt van Britsum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Leeuwarden Leeuwarden Camminghaburen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 410
Eenpersoons huishoudens 105
Huishoudens met kinderen 145
Huishoudens zonder kinderen 160

Aantal inwoners van Britsum

Aantal inwoners 960
Personen in particulier huishouden 960
Alleenstaande inwoners 105
Ouder in eenouderhuishouden 25
Partner in paar met kinderen 240
Partner in paar geen kinderen 320
Thuiswonend kind 255
Overig lid huishouden 15
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Britsum

Totale wegvoeruigen 808
Personenautos 525
Bedrijfsvoertuigen 171
Bestelautos 51
Bussen 0
Motorfietsen 50
Snorfietsen 30
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Britsum

Totaal 70
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 40
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Britsum

Alle postcodes van Britsum

9055

GPS coördinaten van Britsum

Breedtegraad (latitude) 53.25324700
Lengtegraad (longitude) 5.79045500

Wijken in Britsum

Dokkumer Ie e.o.

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Britsum?

Britsum ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Alde Leie, Baard, Bears, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard.

Hoeveel inwoners heeft Britsum?

Britsum heeft 960 inwoners. Hiervan leven 960 personen in een particulier huishouden. Er zijn 105 personen leven alleen. 25 personen wonen in een eenouderhuishouden. 240 personen wonen samen en hebben kinderen. 320 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 255 personen die thuiswonende kinderen zijn. 15 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Britsum?

Britsum telt 410 huishoudens. Hiervan zijn 105 een eenpersoons huishouden. 145 van deze 410 huishoudens hebben kinderen en 160 huishoudens hebben geen kinderen in Britsum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Britsum?

In Britsum wonen in totaal 70 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 40 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.