Postcode Easterlittens

Easterlittens is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Easterlittens telt 405 inwoners. Easterlittens heeft 198 huishoudens en 22 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Easterlittens.

Informatie

Postcode(s) van Easterlittens 8835
Netnummer(s) van Easterlittens 0517
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Easterlittens 405
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 198
Aantal bedrijfspanden 22
Aantal huisnummers 219
Aantal straten 20

Plaatsen in de buurt van Easterlittens

Hinnaard Britswert Iens Itens Baard Rien Wiuwert Spannum Kûbaard Leons Winsum Húns Wommels Easterein Boazum Mantgum Jorwert Baaium Wjelsryp Lytsewierrum Hilaard Hidaard Reahûs Easterwierrum Dearsum

Zoeken binnen Easterlittens

Zoek naar een postcode of straat binnen Easterlittens:

NS-stations in de buurt van Easterlittens

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Dronrijp

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 185
Eenpersoons huishoudens 65
Huishoudens met kinderen 55
Huishoudens zonder kinderen 65

Aantal inwoners van Easterlittens

Aantal inwoners 405
Personen in particulier huishouden 405
Alleenstaande inwoners 65
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 95
Partner in paar geen kinderen 125
Thuiswonend kind 105
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Easterlittens

Totale wegvoeruigen 393
Personenautos 252
Bedrijfsvoertuigen 87
Bestelautos 29
Bussen 0
Motorfietsen 26
Snorfietsen 7
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Easterlittens

Totaal 15
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 10
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Easterlittens

Alle postcodes van Easterlittens

8835

GPS coördinaten van Easterlittens

Breedtegraad (latitude) 53.12204800
Lengtegraad (longitude) 5.64906300

Wijken in Easterlittens

Dorpen Zuid-West

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Easterlittens?

Easterlittens ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard.

Hoeveel inwoners heeft Easterlittens?

Easterlittens heeft 405 inwoners. Hiervan leven 405 personen in een particulier huishouden. Er zijn 65 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 95 personen wonen samen en hebben kinderen. 125 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 105 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Easterlittens?

Easterlittens telt 185 huishoudens. Hiervan zijn 65 een eenpersoons huishouden. 55 van deze 185 huishoudens hebben kinderen en 65 huishoudens hebben geen kinderen in Easterlittens

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Easterlittens?

In Easterlittens wonen in totaal 15 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 10 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.