Postcode Mantgum

Mantgum is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Mantgum telt 1.155 inwoners. Mantgum heeft 467 huishoudens en 40 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Mantgum.

Informatie

Postcode(s) van Mantgum 9022
Netnummer(s) van Mantgum 058
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Mantgum 1.155
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 467
Aantal bedrijfspanden 40
Aantal huisnummers 505
Aantal straten 33

Plaatsen in de buurt van Mantgum

Jorwert Easterwierrum Weidum Wiuwert Bears Britswert Jellum Leons Baard Raerd Reduzum Wytgaard Easterlittens Boazum Húns Hilaard Boksum Rien Friens Wirdum Dearsum Blessum Hinnaard Lytsewierrum Idaerd Itens

Zoeken binnen Mantgum

Zoek naar een postcode of straat binnen Mantgum:

Foto's van Mantgum

Foto van Mantgum Foto van Mantgum Foto van Mantgum

NS-stations in de buurt van Mantgum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Deinum Dronrijp

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 465
Eenpersoons huishoudens 110
Huishoudens met kinderen 180
Huishoudens zonder kinderen 175

Aantal inwoners van Mantgum

Aantal inwoners 1.155
Personen in particulier huishouden 1.155
Alleenstaande inwoners 110
Ouder in eenouderhuishouden 15
Partner in paar met kinderen 325
Partner in paar geen kinderen 350
Thuiswonend kind 355
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Mantgum

Totale wegvoeruigen 820
Personenautos 592
Bedrijfsvoertuigen 126
Bestelautos 32
Bussen 0
Motorfietsen 54
Snorfietsen 18
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Mantgum

Totaal 100
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 15
Aziastische achtergrond 30
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 45
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Mantgum

Alle postcodes van Mantgum

9022

GPS coördinaten van Mantgum

Breedtegraad (latitude) 53.12870200
Lengtegraad (longitude) 5.72106300

Wijken in Mantgum

Dorpen Zuid-West

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Mantgum?

Mantgum ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard.

Hoeveel inwoners heeft Mantgum?

Mantgum heeft 1155 inwoners. Hiervan leven 1155 personen in een particulier huishouden. Er zijn 110 personen leven alleen. 15 personen wonen in een eenouderhuishouden. 325 personen wonen samen en hebben kinderen. 350 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 355 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Mantgum?

Mantgum telt 465 huishoudens. Hiervan zijn 110 een eenpersoons huishouden. 180 van deze 465 huishoudens hebben kinderen en 175 huishoudens hebben geen kinderen in Mantgum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Mantgum?

In Mantgum wonen in totaal 100 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 30 personen hebben een Aziastische achtergrond. 45 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.