Postcode Dearsum

Dearsum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Dearsum telt 115 inwoners. Dearsum heeft 53 huishoudens en 12 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Dearsum.

Informatie

Postcode(s) van Dearsum 8644
Netnummer(s) van Dearsum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Dearsum 115
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 53
Aantal bedrijfspanden 12
Aantal huisnummers 60
Aantal straten 2

Plaatsen in de buurt van Dearsum

Sibrandabuorren Boazum Lytsewierrum Gauw Scharnegoutum Goënga Tersoal Loënga Rien Wiuwert Poppenwier Easterwierrum Britswert Raerd Offingawier Tirns Itens Sneek Ysbrechtum Reahûs Mantgum Easterlittens Jirnsum

Zoeken binnen Dearsum

Zoek naar een postcode of straat binnen Dearsum:

NS-stations in de buurt van Dearsum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek Mantgum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 50
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 25

Aantal inwoners van Dearsum

Aantal inwoners 115
Personen in particulier huishouden 115
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 20
Partner in paar geen kinderen 50
Thuiswonend kind 30
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Dearsum

Totale wegvoeruigen 144
Personenautos 87
Bedrijfsvoertuigen 33
Bestelautos 14
Bussen 0
Motorfietsen 17
Snorfietsen 3
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Dearsum

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Dearsum

Alle postcodes van Dearsum

8644

GPS coördinaten van Dearsum

Breedtegraad (latitude) 53.07437100
Lengtegraad (longitude) 5.70282300

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Dearsum?

Dearsum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Dearsum?

Dearsum heeft 115 inwoners. Hiervan leven 115 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 20 personen wonen samen en hebben kinderen. 50 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 30 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Dearsum?

Dearsum telt 50 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 15 van deze 50 huishoudens hebben kinderen en 25 huishoudens hebben geen kinderen in Dearsum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Dearsum?

In Dearsum wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.