Postcode It Heidenskip

It Heidenskip is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. It Heidenskip telt 340 inwoners. It Heidenskip heeft 150 huishoudens en 46 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van It Heidenskip.

Informatie

Postcode(s) van It Heidenskip 8724
Netnummer(s) van It Heidenskip 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van It Heidenskip 340
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 150
Aantal bedrijfspanden 46
Aantal huisnummers 170
Aantal straten 7

Plaatsen in de buurt van It Heidenskip

Nijhuizum Workum Ferwoude Hieslum Sandfirden Parrega Greonterp Gaast Gaastmeer Idzega Oudega Dedgum Hindeloopen Koudum

Zoeken binnen It Heidenskip

Zoek naar een postcode of straat binnen It Heidenskip:

Foto's van It Heidenskip

Foto van It Heidenskip Foto van It Heidenskip Foto van It Heidenskip

NS-stations in de buurt van It Heidenskip

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum Hindeloopen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 125
Eenpersoons huishoudens 30
Huishoudens met kinderen 50
Huishoudens zonder kinderen 45

Aantal inwoners van It Heidenskip

Aantal inwoners 340
Personen in particulier huishouden 340
Alleenstaande inwoners 30
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 105
Partner in paar geen kinderen 90
Thuiswonend kind 115
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in It Heidenskip

Totale wegvoeruigen 353
Personenautos 168
Bedrijfsvoertuigen 148
Bestelautos 75
Bussen 0
Motorfietsen 23
Snorfietsen 2
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in It Heidenskip

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van It Heidenskip

Alle postcodes van It Heidenskip

8724

GPS coördinaten van It Heidenskip

Breedtegraad (latitude) 52.97527200
Lengtegraad (longitude) 5.46139900

Wijken in It Heidenskip

Wijk 02 Nijefurd Wijk 03 Koudum

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt It Heidenskip?

It Heidenskip ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft It Heidenskip?

It Heidenskip heeft 340 inwoners. Hiervan leven 340 personen in een particulier huishouden. Er zijn 30 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 105 personen wonen samen en hebben kinderen. 90 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 115 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in It Heidenskip?

It Heidenskip telt 125 huishoudens. Hiervan zijn 30 een eenpersoons huishouden. 50 van deze 125 huishoudens hebben kinderen en 45 huishoudens hebben geen kinderen in It Heidenskip

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in It Heidenskip?

In It Heidenskip wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.