Postcode Arum

Arum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Arum telt 1.030 inwoners. Arum heeft 446 huishoudens en 50 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Arum.

Informatie

Postcode(s) van Arum 8822
Netnummer(s) van Arum 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Arum 1.030
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 446
Aantal bedrijfspanden 50
Aantal huisnummers 479
Aantal straten 28

Plaatsen in de buurt van Arum

Pingjum Kimswerd Witmarsum Lollum Achlum Waaksens Zurich Hitzum Midlum Harlingen Schettens Herbaijum Schraard Wons

Zoeken binnen Arum

Zoek naar een postcode of straat binnen Arum:

Foto's van Arum

Foto van Arum Foto van Arum

NS-stations in de buurt van Arum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Harlingen Harlingen Haven Franeker

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 425
Eenpersoons huishoudens 120
Huishoudens met kinderen 170
Huishoudens zonder kinderen 135

Aantal inwoners van Arum

Aantal inwoners 1.030
Personen in particulier huishouden 1.015
Alleenstaande inwoners 120
Ouder in eenouderhuishouden 40
Partner in paar met kinderen 265
Partner in paar geen kinderen 260
Thuiswonend kind 315
Overig lid huishouden 15
Persoon in institutioneel huishouden 15

Aantal voertuigen in Arum

Totale wegvoeruigen 1.104
Personenautos 613
Bedrijfsvoertuigen 306
Bestelautos 145
Bussen 0
Motorfietsen 75
Snorfietsen 50
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Arum

Totaal 55
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 40
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Arum

Alle postcodes van Arum

8822

GPS coördinaten van Arum

Breedtegraad (latitude) 53.13422200
Lengtegraad (longitude) 5.47057900

Wijken in Arum

Wijk 13 Bouwhoek

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Arum?

Arum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Arum?

Arum heeft 1030 inwoners. Hiervan leven 1015 personen in een particulier huishouden. Er zijn 120 personen leven alleen. 40 personen wonen in een eenouderhuishouden. 265 personen wonen samen en hebben kinderen. 260 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 315 personen die thuiswonende kinderen zijn. 15 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 15 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Arum?

Arum telt 425 huishoudens. Hiervan zijn 120 een eenpersoons huishouden. 170 van deze 425 huishoudens hebben kinderen en 135 huishoudens hebben geen kinderen in Arum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Arum?

In Arum wonen in totaal 55 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 40 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.