Postcode Hommerts

Hommerts is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Hommerts telt 650 inwoners. Hommerts heeft 264 huishoudens en 38 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hommerts.

Informatie

Postcode(s) van Hommerts 8622
Netnummer(s) van Hommerts 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hommerts 650
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 264
Aantal bedrijfspanden 38
Aantal huisnummers 281
Aantal straten 12

Plaatsen in de buurt van Hommerts

Koufurderrige Jutrijp Smallebrugge Uitwellingerga Heeg Indijk Dijken IJlst Ypecolsga Woudsend Boornzwaag Oppenhuizen Oosthem Teroele Sneek

Zoeken binnen Hommerts

Zoek naar een postcode of straat binnen Hommerts:

Foto's van Hommerts

Foto van Hommerts

NS-stations in de buurt van Hommerts

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 250
Eenpersoons huishoudens 65
Huishoudens met kinderen 115
Huishoudens zonder kinderen 70

Aantal inwoners van Hommerts

Aantal inwoners 650
Personen in particulier huishouden 650
Alleenstaande inwoners 65
Ouder in eenouderhuishouden 20
Partner in paar met kinderen 190
Partner in paar geen kinderen 140
Thuiswonend kind 225
Overig lid huishouden 10
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hommerts

Totale wegvoeruigen 608
Personenautos 335
Bedrijfsvoertuigen 208
Bestelautos 91
Bussen 0
Motorfietsen 30
Snorfietsen 11
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Hommerts

Totaal 40
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 20
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Hommerts

Alle postcodes van Hommerts

8622

GPS coördinaten van Hommerts

Breedtegraad (latitude) 52.97828100
Lengtegraad (longitude) 5.64950500

Wijken in Hommerts

Wijk 06 Zuid IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hommerts?

Hommerts ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Hommerts?

Hommerts heeft 650 inwoners. Hiervan leven 650 personen in een particulier huishouden. Er zijn 65 personen leven alleen. 20 personen wonen in een eenouderhuishouden. 190 personen wonen samen en hebben kinderen. 140 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 225 personen die thuiswonende kinderen zijn. 10 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hommerts?

Hommerts telt 250 huishoudens. Hiervan zijn 65 een eenpersoons huishouden. 115 van deze 250 huishoudens hebben kinderen en 70 huishoudens hebben geen kinderen in Hommerts

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hommerts?

In Hommerts wonen in totaal 40 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 20 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.