Postcode Ysbrechtum

Ysbrechtum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Ysbrechtum telt 640 inwoners. Ysbrechtum heeft 290 huishoudens en 5 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Ysbrechtum.

Informatie

Postcode(s) van Ysbrechtum 8633
Netnummer(s) van Ysbrechtum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Ysbrechtum 640
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 290
Aantal bedrijfspanden 5
Aantal huisnummers 306
Aantal straten 17

Plaatsen in de buurt van Ysbrechtum

Tirns Folsgare Sneek Tjalhuizum Loënga IJlst Scharnegoutum Oosthem Goënga Offingawier Reahûs Abbega Lytsewierrum Jutrijp Oppenhuizen Hidaard Gauw Nijland Sibrandabuorren Hartwerd Easterein Dearsum Wolsum Rien Uitwellingerga Boazum

Zoeken binnen Ysbrechtum

Zoek naar een postcode of straat binnen Ysbrechtum:

NS-stations in de buurt van Ysbrechtum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Sneek Noord IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 280
Eenpersoons huishoudens 75
Huishoudens met kinderen 95
Huishoudens zonder kinderen 110

Aantal inwoners van Ysbrechtum

Aantal inwoners 640
Personen in particulier huishouden 640
Alleenstaande inwoners 80
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 160
Partner in paar geen kinderen 220
Thuiswonend kind 160
Overig lid huishouden 10
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Ysbrechtum

Totale wegvoeruigen 473
Personenautos 349
Bedrijfsvoertuigen 67
Bestelautos 17
Bussen 0
Motorfietsen 25
Snorfietsen 12
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Ysbrechtum

Totaal 50
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 20
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 20
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Ysbrechtum

Alle postcodes van Ysbrechtum

8633

GPS coördinaten van Ysbrechtum

Breedtegraad (latitude) 53.04146000
Lengtegraad (longitude) 5.63657000

Wijken in Ysbrechtum

Wijk 01 Sneek

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Ysbrechtum?

Ysbrechtum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Ysbrechtum?

Ysbrechtum heeft 640 inwoners. Hiervan leven 640 personen in een particulier huishouden. Er zijn 80 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 160 personen wonen samen en hebben kinderen. 220 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 160 personen die thuiswonende kinderen zijn. 10 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Ysbrechtum?

Ysbrechtum telt 280 huishoudens. Hiervan zijn 75 een eenpersoons huishouden. 95 van deze 280 huishoudens hebben kinderen en 110 huishoudens hebben geen kinderen in Ysbrechtum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Ysbrechtum?

In Ysbrechtum wonen in totaal 50 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 20 personen hebben een Aziastische achtergrond. 20 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.