Postcode Scharnegoutum

Scharnegoutum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Scharnegoutum telt 1.660 inwoners. Scharnegoutum heeft 678 huishoudens en 53 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Scharnegoutum.

Informatie

Postcode(s) van Scharnegoutum 8629
Netnummer(s) van Scharnegoutum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Scharnegoutum 1.660
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 678
Aantal bedrijfspanden 53
Aantal huisnummers 717
Aantal straten 29

Plaatsen in de buurt van Scharnegoutum

Goënga Loënga Sibrandabuorren Gauw Dearsum Lytsewierrum Offingawier Boazum Tirns Sneek Ysbrechtum Rien Tersoal Reahûs Tjalhuizum Oppenhuizen Wiuwert Folsgare Itens Poppenwier Britswert Easterein Hidaard

Zoeken binnen Scharnegoutum

Zoek naar een postcode of straat binnen Scharnegoutum:

Foto's van Scharnegoutum

Foto van Scharnegoutum Foto van Scharnegoutum

NS-stations in de buurt van Scharnegoutum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 670
Eenpersoons huishoudens 170
Huishoudens met kinderen 270
Huishoudens zonder kinderen 230

Aantal inwoners van Scharnegoutum

Aantal inwoners 1.660
Personen in particulier huishouden 1.660
Alleenstaande inwoners 175
Ouder in eenouderhuishouden 35
Partner in paar met kinderen 465
Partner in paar geen kinderen 455
Thuiswonend kind 505
Overig lid huishouden 25
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Scharnegoutum

Totale wegvoeruigen 1.406
Personenautos 884
Bedrijfsvoertuigen 335
Bestelautos 134
Bussen 0
Motorfietsen 100
Snorfietsen 46
Brommobielen 4

Personen met migratieachtergrond in Scharnegoutum

Totaal 120
Afrikaanse achtergrond 20
Amerikaanse achtergrond 20
Aziastische achtergrond 35
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 45
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Scharnegoutum

Alle postcodes van Scharnegoutum

8629

GPS coördinaten van Scharnegoutum

Breedtegraad (latitude) 53.05923100
Lengtegraad (longitude) 5.68136000

Wijken in Scharnegoutum

Wijk 01 Sneek Wijk 07 Oost IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Scharnegoutum?

Scharnegoutum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Scharnegoutum?

Scharnegoutum heeft 1660 inwoners. Hiervan leven 1660 personen in een particulier huishouden. Er zijn 175 personen leven alleen. 35 personen wonen in een eenouderhuishouden. 465 personen wonen samen en hebben kinderen. 455 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 505 personen die thuiswonende kinderen zijn. 25 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Scharnegoutum?

Scharnegoutum telt 670 huishoudens. Hiervan zijn 170 een eenpersoons huishouden. 270 van deze 670 huishoudens hebben kinderen en 230 huishoudens hebben geen kinderen in Scharnegoutum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Scharnegoutum?

In Scharnegoutum wonen in totaal 120 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 20 personen een Afrikaanse achtergrond. 20 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 35 personen hebben een Aziastische achtergrond. 45 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.