Postcode Cornwerd

Cornwerd is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Cornwerd telt 80 inwoners. Cornwerd heeft 38 huishoudens en 10 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Cornwerd.

Informatie

Postcode(s) van Cornwerd 8753
Netnummer(s) van Cornwerd 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Cornwerd 80
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 38
Aantal bedrijfspanden 10
Aantal huisnummers 56
Aantal straten 5

Plaatsen in de buurt van Cornwerd

Wons Kornwerderzand Zurich Makkum Schraard Pingjum Idsegahuizum Kimswerd Witmarsum Piaam Exmorra

Zoeken binnen Cornwerd

Zoek naar een postcode of straat binnen Cornwerd:

Foto's van Cornwerd

Foto van Cornwerd Foto van Cornwerd Foto van Cornwerd Foto van Cornwerd

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 40
Eenpersoons huishoudens 15
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 15

Aantal inwoners van Cornwerd

Aantal inwoners 80
Personen in particulier huishouden 80
Alleenstaande inwoners 15
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 15
Partner in paar geen kinderen 25
Thuiswonend kind 20
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Cornwerd

Totale wegvoeruigen 98
Personenautos 56
Bedrijfsvoertuigen 32
Bestelautos 15
Bussen 0
Motorfietsen 5
Snorfietsen 2
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Cornwerd

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Cornwerd

Alle postcodes van Cornwerd

8753

GPS coördinaten van Cornwerd

Breedtegraad (latitude) 53.08610800
Lengtegraad (longitude) 5.38405900

Wijken in Cornwerd

Wijk 15 Weidestreek West

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Cornwerd?

Cornwerd ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Cornwerd?

Cornwerd heeft 80 inwoners. Hiervan leven 80 personen in een particulier huishouden. Er zijn 15 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 15 personen wonen samen en hebben kinderen. 25 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 20 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Cornwerd?

Cornwerd telt 40 huishoudens. Hiervan zijn 15 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 40 huishoudens hebben kinderen en 15 huishoudens hebben geen kinderen in Cornwerd

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Cornwerd?

In Cornwerd wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.