Postcode Gaastmeer

Gaastmeer is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Gaastmeer telt 280 inwoners. Gaastmeer heeft 146 huishoudens en 30 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Gaastmeer.

Informatie

Postcode(s) van Gaastmeer 8611
Netnummer(s) van Gaastmeer 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Gaastmeer 280
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 146
Aantal bedrijfspanden 30
Aantal huisnummers 279
Aantal straten 12

Plaatsen in de buurt van Gaastmeer

Idzega Sandfirden Oudega Heeg Nijhuizum Indijk It Heidenskip Elahuizen Ypecolsga Woudsend Hieslum Westhem Smallebrugge Greonterp

Zoeken binnen Gaastmeer

Zoek naar een postcode of straat binnen Gaastmeer:

Foto's van Gaastmeer

Foto van Gaastmeer

NS-stations in de buurt van Gaastmeer

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 120
Eenpersoons huishoudens 40
Huishoudens met kinderen 35
Huishoudens zonder kinderen 45

Aantal inwoners van Gaastmeer

Aantal inwoners 280
Personen in particulier huishouden 280
Alleenstaande inwoners 40
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 70
Partner in paar geen kinderen 85
Thuiswonend kind 80
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Gaastmeer

Totale wegvoeruigen 278
Personenautos 173
Bedrijfsvoertuigen 62
Bestelautos 32
Bussen 0
Motorfietsen 22
Snorfietsen 10
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Gaastmeer

Totaal 20
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 10
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Gaastmeer

Alle postcodes van Gaastmeer

8611

GPS coördinaten van Gaastmeer

Breedtegraad (latitude) 52.96357100
Lengtegraad (longitude) 5.54452000

Wijken in Gaastmeer

Wijk 08 West IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Gaastmeer?

Gaastmeer ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Gaastmeer?

Gaastmeer heeft 280 inwoners. Hiervan leven 280 personen in een particulier huishouden. Er zijn 40 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 70 personen wonen samen en hebben kinderen. 85 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 80 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Gaastmeer?

Gaastmeer telt 120 huishoudens. Hiervan zijn 40 een eenpersoons huishouden. 35 van deze 120 huishoudens hebben kinderen en 45 huishoudens hebben geen kinderen in Gaastmeer

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Gaastmeer?

In Gaastmeer wonen in totaal 20 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 10 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.