Postcode Tjalhuizum

Tjalhuizum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tjalhuizum telt 25 inwoners. Tjalhuizum heeft 10 huishoudens en 5 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Tjalhuizum.

Informatie

Postcode(s) van Tjalhuizum 8772
Netnummer(s) van Tjalhuizum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Tjalhuizum 25
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 10
Aantal bedrijfspanden 5
Aantal huisnummers 11
Aantal straten 1

Plaatsen in de buurt van Tjalhuizum

Folsgare Tirns Ysbrechtum Reahûs Nijland Hartwerd Abbega Hidaard Oosthem Wolsum Easterein Sneek IJlst Bolsward Loënga Scharnegoutum Westhem Blauwhuis Burgwerd Lytsewierrum Goënga Rien Itens Offingawier

Zoeken binnen Tjalhuizum

Zoek naar een postcode of straat binnen Tjalhuizum:

Foto's van Tjalhuizum

Foto van Tjalhuizum Foto van Tjalhuizum

NS-stations in de buurt van Tjalhuizum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Sneek Noord IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 10
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 5
Huishoudens zonder kinderen 0

Aantal inwoners van Tjalhuizum

Aantal inwoners 25
Personen in particulier huishouden 25
Alleenstaande inwoners 0
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 15
Partner in paar geen kinderen 0
Thuiswonend kind 10
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Tjalhuizum

Totale wegvoeruigen 27
Personenautos 18
Bedrijfsvoertuigen 5
Bestelautos 1
Bussen 0
Motorfietsen 2
Snorfietsen 1
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Tjalhuizum

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Tjalhuizum

Alle postcodes van Tjalhuizum

8772

GPS coördinaten van Tjalhuizum

Breedtegraad (latitude) 53.05043300
Lengtegraad (longitude) 5.60643800

Wijken in Tjalhuizum

Wijk 10 Noordwest IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Tjalhuizum?

Tjalhuizum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Tjalhuizum?

Tjalhuizum heeft 25 inwoners. Hiervan leven 25 personen in een particulier huishouden. Er zijn 0 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 15 personen wonen samen en hebben kinderen. 0 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 10 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Tjalhuizum?

Tjalhuizum telt 10 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 5 van deze 10 huishoudens hebben kinderen en 0 huishoudens hebben geen kinderen in Tjalhuizum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Tjalhuizum?

In Tjalhuizum wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.