Postcode Tjerkwerd

Tjerkwerd is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tjerkwerd telt 455 inwoners. Tjerkwerd heeft 171 huishoudens en 36 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Tjerkwerd.

Informatie

Postcode(s) van Tjerkwerd 8765
Netnummer(s) van Tjerkwerd 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Tjerkwerd 455
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 171
Aantal bedrijfspanden 36
Aantal huisnummers 184
Aantal straten 14

Plaatsen in de buurt van Tjerkwerd

Dedgum Allingawier Exmorra Parrega Greonterp Blauwhuis Wolsum Longerhouw Bolsward Hieslum Westhem Schettens Hichtum Nijland Abbega Idsegahuizum Schraard Piaam Hartwerd Burgwerd Sandfirden Makkum Oudega

Zoeken binnen Tjerkwerd

Zoek naar een postcode of straat binnen Tjerkwerd:

Foto's van Tjerkwerd

Foto van Tjerkwerd Foto van Tjerkwerd Foto van Tjerkwerd

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 170
Eenpersoons huishoudens 35
Huishoudens met kinderen 75
Huishoudens zonder kinderen 60

Aantal inwoners van Tjerkwerd

Aantal inwoners 455
Personen in particulier huishouden 455
Alleenstaande inwoners 35
Ouder in eenouderhuishouden 15
Partner in paar met kinderen 125
Partner in paar geen kinderen 110
Thuiswonend kind 170
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Tjerkwerd

Totale wegvoeruigen 462
Personenautos 245
Bedrijfsvoertuigen 158
Bestelautos 70
Bussen 0
Motorfietsen 26
Snorfietsen 10
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Tjerkwerd

Totaal 25
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 20
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Tjerkwerd

Alle postcodes van Tjerkwerd

8765

GPS coördinaten van Tjerkwerd

Breedtegraad (latitude) 53.04092000
Lengtegraad (longitude) 5.49757100

Wijken in Tjerkwerd

Wijk 16 Weidestreek Zuid

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Tjerkwerd?

Tjerkwerd ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Tjerkwerd?

Tjerkwerd heeft 455 inwoners. Hiervan leven 455 personen in een particulier huishouden. Er zijn 35 personen leven alleen. 15 personen wonen in een eenouderhuishouden. 125 personen wonen samen en hebben kinderen. 110 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 170 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Tjerkwerd?

Tjerkwerd telt 170 huishoudens. Hiervan zijn 35 een eenpersoons huishouden. 75 van deze 170 huishoudens hebben kinderen en 60 huishoudens hebben geen kinderen in Tjerkwerd

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Tjerkwerd?

In Tjerkwerd wonen in totaal 25 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 20 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.