Postcode Easterwierrum

Easterwierrum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Easterwierrum telt 325 inwoners. Easterwierrum heeft 139 huishoudens en 27 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Easterwierrum.

Informatie

Postcode(s) van Easterwierrum 9021
Netnummer(s) van Easterwierrum 058
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Easterwierrum 325
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 139
Aantal bedrijfspanden 27
Aantal huisnummers 162
Aantal straten 14

Plaatsen in de buurt van Easterwierrum

Raerd Mantgum Wiuwert Reduzum Boazum Friens Britswert Dearsum Weidum Jorwert Tersoal Poppenwier Wytgaard Sibrandabuorren Lytsewierrum Bears Idaerd Rien Jirnsum Jellum Baard Gauw Easterlittens Leons Wirdum

Zoeken binnen Easterwierrum

Zoek naar een postcode of straat binnen Easterwierrum:

NS-stations in de buurt van Easterwierrum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Grou-Jirnsum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 135
Eenpersoons huishoudens 45
Huishoudens met kinderen 45
Huishoudens zonder kinderen 45

Aantal inwoners van Easterwierrum

Aantal inwoners 325
Personen in particulier huishouden 325
Alleenstaande inwoners 45
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 85
Partner in paar geen kinderen 90
Thuiswonend kind 95
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Easterwierrum

Totale wegvoeruigen 342
Personenautos 189
Bedrijfsvoertuigen 110
Bestelautos 59
Bussen 0
Motorfietsen 24
Snorfietsen 4
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Easterwierrum

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Easterwierrum

Alle postcodes van Easterwierrum

9021

GPS coördinaten van Easterwierrum

Breedtegraad (latitude) 53.10857900
Lengtegraad (longitude) 5.73676600

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Easterwierrum?

Easterwierrum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Easterwierrum?

Easterwierrum heeft 325 inwoners. Hiervan leven 325 personen in een particulier huishouden. Er zijn 45 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 85 personen wonen samen en hebben kinderen. 90 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 95 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Easterwierrum?

Easterwierrum telt 135 huishoudens. Hiervan zijn 45 een eenpersoons huishouden. 45 van deze 135 huishoudens hebben kinderen en 45 huishoudens hebben geen kinderen in Easterwierrum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Easterwierrum?

In Easterwierrum wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.