Postcode Iens

Iens is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Iens telt 45 inwoners. Iens heeft 20 huishoudens en 14 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Iens.

Informatie

Postcode(s) van Iens 8733
Netnummer(s) van Iens 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Iens 45
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 20
Aantal bedrijfspanden 14
Aantal huisnummers 30
Aantal straten 4

Plaatsen in de buurt van Iens

Hinnaard Spannum Kûbaard Easterlittens Winsum Wjelsryp Itens Wommels Baard Baaium Britswert Easterein Húns Rien Leons Wiuwert Hidaard Hilaard Waaksens Reahûs Tzum Lollum Jorwert

Zoeken binnen Iens

Zoek naar een postcode of straat binnen Iens:

NS-stations in de buurt van Iens

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Dronrijp Mantgum Franeker

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 20
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 5
Huishoudens zonder kinderen 10

Aantal inwoners van Iens

Aantal inwoners 45
Personen in particulier huishouden 40
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 10
Partner in paar geen kinderen 10
Thuiswonend kind 10
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 5

Aantal voertuigen in Iens

Totale wegvoeruigen 46
Personenautos 30
Bedrijfsvoertuigen 13
Bestelautos 5
Bussen 0
Motorfietsen 2
Snorfietsen 1
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Iens

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Iens

Alle postcodes van Iens

8733

GPS coördinaten van Iens

Breedtegraad (latitude) 53.12993400
Lengtegraad (longitude) 5.61904500

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Iens?

Iens ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Iens?

Iens heeft 45 inwoners. Hiervan leven 40 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 10 personen wonen samen en hebben kinderen. 10 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 10 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 5 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Iens?

Iens telt 20 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 5 van deze 20 huishoudens hebben kinderen en 10 huishoudens hebben geen kinderen in Iens

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Iens?

In Iens wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.