Postcode Blauwhuis

Blauwhuis is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Blauwhuis telt 615 inwoners. Blauwhuis heeft 280 huishoudens en 20 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Blauwhuis.

Informatie

Postcode(s) van Blauwhuis 8615
Netnummer(s) van Blauwhuis 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Blauwhuis 615
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 280
Aantal bedrijfspanden 20
Aantal huisnummers 290
Aantal straten 14

Plaatsen in de buurt van Blauwhuis

Westhem Wolsum Greonterp Dedgum Abbega Tjerkwerd Hieslum Parrega Oudega Bolsward Nijland Sandfirden Oosthem Folsgare Idzega Allingawier Hartwerd Tjalhuizum Exmorra Longerhouw IJlst Nijhuizum Hichtum

Zoeken binnen Blauwhuis

Zoek naar een postcode of straat binnen Blauwhuis:

Foto's van Blauwhuis

Foto van Blauwhuis Foto van Blauwhuis

NS-stations in de buurt van Blauwhuis

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Workum Sneek

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 240
Eenpersoons huishoudens 80
Huishoudens met kinderen 95
Huishoudens zonder kinderen 65

Aantal inwoners van Blauwhuis

Aantal inwoners 615
Personen in particulier huishouden 590
Alleenstaande inwoners 80
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 170
Partner in paar geen kinderen 135
Thuiswonend kind 190
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 25

Aantal voertuigen in Blauwhuis

Totale wegvoeruigen 471
Personenautos 305
Bedrijfsvoertuigen 84
Bestelautos 38
Bussen 0
Motorfietsen 39
Snorfietsen 24
Brommobielen 3

Personen met migratieachtergrond in Blauwhuis

Totaal 30
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 15
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Blauwhuis

Alle postcodes van Blauwhuis

8615

GPS coördinaten van Blauwhuis

Breedtegraad (latitude) 53.02536800
Lengtegraad (longitude) 5.53371000

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Blauwhuis?

Blauwhuis ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Blauwhuis?

Blauwhuis heeft 615 inwoners. Hiervan leven 590 personen in een particulier huishouden. Er zijn 80 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 170 personen wonen samen en hebben kinderen. 135 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 190 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 25 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Blauwhuis?

Blauwhuis telt 240 huishoudens. Hiervan zijn 80 een eenpersoons huishouden. 95 van deze 240 huishoudens hebben kinderen en 65 huishoudens hebben geen kinderen in Blauwhuis

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Blauwhuis?

In Blauwhuis wonen in totaal 30 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 15 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.