Postcode Oudega

Oudega is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Oudega telt 745 inwoners. Oudega heeft 335 huishoudens en 32 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Oudega.

Informatie

Postcode(s) van Oudega 8614
Netnummer(s) van Oudega 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Oudega 745
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 335
Aantal bedrijfspanden 32
Aantal huisnummers 411
Aantal straten 24

Plaatsen in de buurt van Oudega

Idzega Sandfirden Westhem Gaastmeer Greonterp Blauwhuis Hieslum Heeg Abbega Oosthem Wolsum Nijhuizum Dedgum Parrega IJlst It Heidenskip Folsgare Tjerkwerd

Zoeken binnen Oudega

Zoek naar een postcode of straat binnen Oudega:

NS-stations in de buurt van Oudega

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Workum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 315
Eenpersoons huishoudens 110
Huishoudens met kinderen 115
Huishoudens zonder kinderen 90

Aantal inwoners van Oudega

Aantal inwoners 745
Personen in particulier huishouden 745
Alleenstaande inwoners 110
Ouder in eenouderhuishouden 20
Partner in paar met kinderen 195
Partner in paar geen kinderen 170
Thuiswonend kind 250
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Oudega

Totale wegvoeruigen 647
Personenautos 389
Bedrijfsvoertuigen 190
Bestelautos 79
Bussen 0
Motorfietsen 24
Snorfietsen 15
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Oudega

Totaal 25
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 10
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Oudega

Alle postcodes van Oudega

8614

GPS coördinaten van Oudega

Breedtegraad (latitude) 52.99201900
Lengtegraad (longitude) 5.54649900

Wijken in Oudega

Wijk 08 West IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Oudega?

Oudega ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Oudega?

Oudega heeft 745 inwoners. Hiervan leven 745 personen in een particulier huishouden. Er zijn 110 personen leven alleen. 20 personen wonen in een eenouderhuishouden. 195 personen wonen samen en hebben kinderen. 170 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 250 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Oudega?

Oudega telt 315 huishoudens. Hiervan zijn 110 een eenpersoons huishouden. 115 van deze 315 huishoudens hebben kinderen en 90 huishoudens hebben geen kinderen in Oudega

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Oudega?

In Oudega wonen in totaal 25 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 10 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.