Postcode Poppenwier

Poppenwier is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Poppenwier telt 165 inwoners. Poppenwier heeft 78 huishoudens en 12 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Poppenwier.

Informatie

Postcode(s) van Poppenwier 9013
Netnummer(s) van Poppenwier 0566
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Poppenwier 165
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 78
Aantal bedrijfspanden 12
Aantal huisnummers 91
Aantal straten 9

Plaatsen in de buurt van Poppenwier

Tersoal Jirnsum Raerd Terherne Gauw Sibrandabuorren Dearsum Friens Nes Easterwierrum Boazum Goënga Reduzum Akkrum Scharnegoutum Grou Lytsewierrum Idaerd Wiuwert

Zoeken binnen Poppenwier

Zoek naar een postcode of straat binnen Poppenwier:

NS-stations in de buurt van Poppenwier

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Grou-Jirnsum Akkrum Mantgum Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 75
Eenpersoons huishoudens 25
Huishoudens met kinderen 25
Huishoudens zonder kinderen 25

Aantal inwoners van Poppenwier

Aantal inwoners 165
Personen in particulier huishouden 165
Alleenstaande inwoners 25
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 40
Partner in paar geen kinderen 50
Thuiswonend kind 45
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Poppenwier

Totale wegvoeruigen 151
Personenautos 103
Bedrijfsvoertuigen 35
Bestelautos 15
Bussen 0
Motorfietsen 8
Snorfietsen 4
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Poppenwier

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Poppenwier

Alle postcodes van Poppenwier

9013

GPS coördinaten van Poppenwier

Breedtegraad (latitude) 53.07012700
Lengtegraad (longitude) 5.76493200

Wijken in Poppenwier

Wijk 19 Boarnsterhim

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Poppenwier?

Poppenwier ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Poppenwier?

Poppenwier heeft 165 inwoners. Hiervan leven 165 personen in een particulier huishouden. Er zijn 25 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 40 personen wonen samen en hebben kinderen. 50 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 45 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Poppenwier?

Poppenwier telt 75 huishoudens. Hiervan zijn 25 een eenpersoons huishouden. 25 van deze 75 huishoudens hebben kinderen en 25 huishoudens hebben geen kinderen in Poppenwier

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Poppenwier?

In Poppenwier wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.