Postcode Warns

Warns is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Warns telt 780 inwoners. Warns heeft 404 huishoudens en 58 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Warns.

Informatie

Postcode(s) van Warns 8721
Netnummer(s) van Warns 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Warns 780
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 404
Aantal bedrijfspanden 58
Aantal huisnummers 482
Aantal straten 22

Plaatsen in de buurt van Warns

Molkwerum Stavoren Hemelum Bakhuizen Mirns Koudum Hindeloopen Kolderwolde

Zoeken binnen Warns

Zoek naar een postcode of straat binnen Warns:

Foto's van Warns

Foto van Warns Foto van Warns

NS-stations in de buurt van Warns

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Koudum-Molkwerum Stavoren Hindeloopen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 350
Eenpersoons huishoudens 125
Huishoudens met kinderen 115
Huishoudens zonder kinderen 110

Aantal inwoners van Warns

Aantal inwoners 780
Personen in particulier huishouden 780
Alleenstaande inwoners 125
Ouder in eenouderhuishouden 15
Partner in paar met kinderen 190
Partner in paar geen kinderen 225
Thuiswonend kind 215
Overig lid huishouden 10
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Warns

Totale wegvoeruigen 863
Personenautos 438
Bedrijfsvoertuigen 308
Bestelautos 143
Bussen 0
Motorfietsen 54
Snorfietsen 23
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Warns

Totaal 70
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 45
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Warns

Alle postcodes van Warns

8721

GPS coördinaten van Warns

Breedtegraad (latitude) 52.88520900
Lengtegraad (longitude) 5.40273600

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Warns?

Warns ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Warns?

Warns heeft 780 inwoners. Hiervan leven 780 personen in een particulier huishouden. Er zijn 125 personen leven alleen. 15 personen wonen in een eenouderhuishouden. 190 personen wonen samen en hebben kinderen. 225 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 215 personen die thuiswonende kinderen zijn. 10 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Warns?

Warns telt 350 huishoudens. Hiervan zijn 125 een eenpersoons huishouden. 115 van deze 350 huishoudens hebben kinderen en 110 huishoudens hebben geen kinderen in Warns

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Warns?

In Warns wonen in totaal 70 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 45 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.