Postcode Boazum

Boazum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Boazum telt 415 inwoners. Boazum heeft 169 huishoudens en 35 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Boazum.

Informatie

Postcode(s) van Boazum 8635
Netnummer(s) van Boazum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Boazum 415
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 169
Aantal bedrijfspanden 35
Aantal huisnummers 191
Aantal straten 23

Plaatsen in de buurt van Boazum

Lytsewierrum Dearsum Wiuwert Rien Sibrandabuorren Britswert Scharnegoutum Easterwierrum Gauw Goënga Itens Tersoal Raerd Easterlittens Mantgum Loënga Poppenwier Tirns Reahûs Easterein Hinnaard Baard Offingawier

Zoeken binnen Boazum

Zoek naar een postcode of straat binnen Boazum:

NS-stations in de buurt van Boazum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Sneek Noord Sneek

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 165
Eenpersoons huishoudens 35
Huishoudens met kinderen 70
Huishoudens zonder kinderen 60

Aantal inwoners van Boazum

Aantal inwoners 415
Personen in particulier huishouden 415
Alleenstaande inwoners 35
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 115
Partner in paar geen kinderen 115
Thuiswonend kind 125
Overig lid huishouden 15
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Boazum

Totale wegvoeruigen 502
Personenautos 330
Bedrijfsvoertuigen 131
Bestelautos 50
Bussen 0
Motorfietsen 18
Snorfietsen 11
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Boazum

Totaal 20
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 10
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Boazum

Alle postcodes van Boazum

8635

GPS coördinaten van Boazum

Breedtegraad (latitude) 53.08817000
Lengtegraad (longitude) 5.69347600

Wijken in Boazum

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Boazum?

Boazum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Boazum?

Boazum heeft 415 inwoners. Hiervan leven 415 personen in een particulier huishouden. Er zijn 35 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 115 personen wonen samen en hebben kinderen. 115 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 125 personen die thuiswonende kinderen zijn. 15 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Boazum?

Boazum telt 165 huishoudens. Hiervan zijn 35 een eenpersoons huishouden. 70 van deze 165 huishoudens hebben kinderen en 60 huishoudens hebben geen kinderen in Boazum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Boazum?

In Boazum wonen in totaal 20 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 10 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.