Postcode Stavoren

Stavoren is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Stavoren telt 960 inwoners. Stavoren heeft 512 huishoudens en 88 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Stavoren.

Informatie

Postcode(s) van Stavoren 8715
Netnummer(s) van Stavoren 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Stavoren 960
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 512
Aantal bedrijfspanden 88
Aantal huisnummers 760
Aantal straten 29

Plaatsen in de buurt van Stavoren

Warns Molkwerum Hindeloopen Hemelum

Zoeken binnen Stavoren

Zoek naar een postcode of straat binnen Stavoren:

Foto's van Stavoren

Foto van Stavoren Foto van Stavoren Foto van Stavoren

NS-stations in de buurt van Stavoren

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Stavoren Koudum-Molkwerum Hindeloopen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 450
Eenpersoons huishoudens 165
Huishoudens met kinderen 120
Huishoudens zonder kinderen 165

Aantal inwoners van Stavoren

Aantal inwoners 960
Personen in particulier huishouden 960
Alleenstaande inwoners 165
Ouder in eenouderhuishouden 15
Partner in paar met kinderen 210
Partner in paar geen kinderen 320
Thuiswonend kind 235
Overig lid huishouden 15
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Stavoren

Totale wegvoeruigen 741
Personenautos 459
Bedrijfsvoertuigen 194
Bestelautos 95
Bussen 0
Motorfietsen 28
Snorfietsen 23
Brommobielen 4

Personen met migratieachtergrond in Stavoren

Totaal 80
Afrikaanse achtergrond 15
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 40
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Stavoren

Alle postcodes van Stavoren

8715

GPS coördinaten van Stavoren

Breedtegraad (latitude) 52.88429000
Lengtegraad (longitude) 5.36455700

Wijken in Stavoren

Wijk 04 Hemelum

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Stavoren?

Stavoren ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Stavoren?

Stavoren heeft 960 inwoners. Hiervan leven 960 personen in een particulier huishouden. Er zijn 165 personen leven alleen. 15 personen wonen in een eenouderhuishouden. 210 personen wonen samen en hebben kinderen. 320 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 235 personen die thuiswonende kinderen zijn. 15 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Stavoren?

Stavoren telt 450 huishoudens. Hiervan zijn 165 een eenpersoons huishouden. 120 van deze 450 huishoudens hebben kinderen en 165 huishoudens hebben geen kinderen in Stavoren

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Stavoren?

In Stavoren wonen in totaal 80 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 15 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 40 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.