Postcode Gauw

Gauw is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Gauw telt 345 inwoners. Gauw heeft 135 huishoudens en 11 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Gauw.

Informatie

Postcode(s) van Gauw 8627
Netnummer(s) van Gauw 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Gauw 345
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 135
Aantal bedrijfspanden 11
Aantal huisnummers 140
Aantal straten 6

Plaatsen in de buurt van Gauw

Sibrandabuorren Goënga Scharnegoutum Dearsum Loënga Tersoal Offingawier Lytsewierrum Boazum Poppenwier Sneek Oppenhuizen Terherne Ysbrechtum Tirns Rien Raerd Wiuwert Easterwierrum Jirnsum

Zoeken binnen Gauw

Zoek naar een postcode of straat binnen Gauw:

Foto's van Gauw

Foto van Gauw Foto van Gauw

NS-stations in de buurt van Gauw

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 140
Eenpersoons huishoudens 35
Huishoudens met kinderen 55
Huishoudens zonder kinderen 50

Aantal inwoners van Gauw

Aantal inwoners 345
Personen in particulier huishouden 345
Alleenstaande inwoners 35
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 90
Partner in paar geen kinderen 105
Thuiswonend kind 100
Overig lid huishouden 10
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Gauw

Totale wegvoeruigen 274
Personenautos 172
Bedrijfsvoertuigen 69
Bestelautos 30
Bussen 0
Motorfietsen 7
Snorfietsen 14
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Gauw

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Gauw

Alle postcodes van Gauw

8627

GPS coördinaten van Gauw

Breedtegraad (latitude) 53.05666800
Lengtegraad (longitude) 5.71017300

Wijken in Gauw

Wijk 07 Oost IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Gauw?

Gauw ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Gauw?

Gauw heeft 345 inwoners. Hiervan leven 345 personen in een particulier huishouden. Er zijn 35 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 90 personen wonen samen en hebben kinderen. 105 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 100 personen die thuiswonende kinderen zijn. 10 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Gauw?

Gauw telt 140 huishoudens. Hiervan zijn 35 een eenpersoons huishouden. 55 van deze 140 huishoudens hebben kinderen en 50 huishoudens hebben geen kinderen in Gauw

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Gauw?

In Gauw wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.