Postcode Workum

Workum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Workum telt 4.445 inwoners. Workum heeft 2.265 huishoudens en 451 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Workum.

Informatie

Postcode(s) van Workum 8711
Netnummer(s) van Workum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Workum 4.445
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 2.265
Aantal bedrijfspanden 451
Aantal huisnummers 2.739
Aantal straten 114

Plaatsen in de buurt van Workum

Ferwoude It Heidenskip Nijhuizum Gaast Hieslum Parrega Sandfirden Greonterp Hindeloopen Dedgum Piaam

Zoeken binnen Workum

Zoek naar een postcode of straat binnen Workum:

NS-stations in de buurt van Workum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum Hindeloopen

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 2.025
Eenpersoons huishoudens 715
Huishoudens met kinderen 630
Huishoudens zonder kinderen 680

Aantal inwoners van Workum

Aantal inwoners 4.445
Personen in particulier huishouden 4.390
Alleenstaande inwoners 715
Ouder in eenouderhuishouden 130
Partner in paar met kinderen 1.005
Partner in paar geen kinderen 1.345
Thuiswonend kind 1.155
Overig lid huishouden 40
Persoon in institutioneel huishouden 55

Aantal voertuigen in Workum

Totale wegvoeruigen 3.333
Personenautos 2.113
Bedrijfsvoertuigen 818
Bestelautos 332
Bussen 0
Motorfietsen 191
Snorfietsen 84
Brommobielen 8

Personen met migratieachtergrond in Workum

Totaal 320
Afrikaanse achtergrond 35
Amerikaanse achtergrond 50
Aziastische achtergrond 60
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 175
Marrokaanse achtergrond 5

Kaart van Workum

Alle postcodes van Workum

8711

GPS coördinaten van Workum

Breedtegraad (latitude) 52.97989300
Lengtegraad (longitude) 5.44309600

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Workum?

Workum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Workum?

Workum heeft 4445 inwoners. Hiervan leven 4390 personen in een particulier huishouden. Er zijn 715 personen leven alleen. 130 personen wonen in een eenouderhuishouden. 1005 personen wonen samen en hebben kinderen. 1345 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 1155 personen die thuiswonende kinderen zijn. 40 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 55 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Workum?

Workum telt 2025 huishoudens. Hiervan zijn 715 een eenpersoons huishouden. 630 van deze 2025 huishoudens hebben kinderen en 680 huishoudens hebben geen kinderen in Workum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Workum?

In Workum wonen in totaal 320 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 35 personen een Afrikaanse achtergrond. 50 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 60 personen hebben een Aziastische achtergrond. 175 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 5 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.