Postcode Hidaard

Hidaard is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Hidaard telt 125 inwoners. Hidaard heeft 40 huishoudens en 7 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hidaard.

Informatie

Postcode(s) van Hidaard 8737
Netnummer(s) van Hidaard 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hidaard 125
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 40
Aantal bedrijfspanden 7
Aantal huisnummers 46
Aantal straten 5

Plaatsen in de buurt van Hidaard

Easterein Reahûs Hartwerd Wommels Tirns Burgwerd Tjalhuizum Nijland Itens Rien Bolsward Folsgare Hinnaard Kûbaard Ysbrechtum Lytsewierrum Hichtum Iens Waaksens Easterlittens Wolsum Abbega Scharnegoutum Britswert

Zoeken binnen Hidaard

Zoek naar een postcode of straat binnen Hidaard:

Foto's van Hidaard

Foto van Hidaard

NS-stations in de buurt van Hidaard

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 40
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 25
Huishoudens zonder kinderen 5

Aantal inwoners van Hidaard

Aantal inwoners 125
Personen in particulier huishouden 125
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 45
Partner in paar geen kinderen 10
Thuiswonend kind 55
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hidaard

Totale wegvoeruigen 123
Personenautos 65
Bedrijfsvoertuigen 30
Bestelautos 11
Bussen 0
Motorfietsen 13
Snorfietsen 1
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Hidaard

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Hidaard

Alle postcodes van Hidaard

8737

GPS coördinaten van Hidaard

Breedtegraad (latitude) 53.08148300
Lengtegraad (longitude) 5.59650300

Wijken in Hidaard

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hidaard?

Hidaard ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Hidaard?

Hidaard heeft 125 inwoners. Hiervan leven 125 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 45 personen wonen samen en hebben kinderen. 10 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 55 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hidaard?

Hidaard telt 40 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 25 van deze 40 huishoudens hebben kinderen en 5 huishoudens hebben geen kinderen in Hidaard

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hidaard?

In Hidaard wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.