Postcode Parrega

Parrega is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Parrega telt 485 inwoners. Parrega heeft 204 huishoudens en 32 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Parrega.

Informatie

Postcode(s) van Parrega 8763
Netnummer(s) van Parrega 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Parrega 485
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 204
Aantal bedrijfspanden 32
Aantal huisnummers 226
Aantal straten 9

Plaatsen in de buurt van Parrega

Dedgum Hieslum Greonterp Tjerkwerd Allingawier Blauwhuis Nijhuizum Sandfirden Westhem Exmorra Piaam Ferwoude Gaast Wolsum It Heidenskip Workum Idsegahuizum Oudega Longerhouw Idzega Bolsward Abbega

Zoeken binnen Parrega

Zoek naar een postcode of straat binnen Parrega:

Foto's van Parrega

Foto van Parrega Foto van Parrega

NS-stations in de buurt van Parrega

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 210
Eenpersoons huishoudens 60
Huishoudens met kinderen 70
Huishoudens zonder kinderen 80

Aantal inwoners van Parrega

Aantal inwoners 485
Personen in particulier huishouden 485
Alleenstaande inwoners 60
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 125
Partner in paar geen kinderen 150
Thuiswonend kind 135
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Parrega

Totale wegvoeruigen 584
Personenautos 342
Bedrijfsvoertuigen 155
Bestelautos 54
Bussen 0
Motorfietsen 53
Snorfietsen 11
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Parrega

Totaal 25
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 15
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Parrega

Alle postcodes van Parrega

8763

GPS coördinaten van Parrega

Breedtegraad (latitude) 53.01734400
Lengtegraad (longitude) 5.48159300

Wijken in Parrega

Wijk 16 Weidestreek Zuid

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Parrega?

Parrega ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Parrega?

Parrega heeft 485 inwoners. Hiervan leven 485 personen in een particulier huishouden. Er zijn 60 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 125 personen wonen samen en hebben kinderen. 150 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 135 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Parrega?

Parrega telt 210 huishoudens. Hiervan zijn 60 een eenpersoons huishouden. 70 van deze 210 huishoudens hebben kinderen en 80 huishoudens hebben geen kinderen in Parrega

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Parrega?

In Parrega wonen in totaal 25 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 15 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.