Postcode Hieslum

Hieslum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Hieslum telt 85 inwoners. Hieslum heeft 24 huishoudens en 6 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hieslum.

Informatie

Postcode(s) van Hieslum 8762
Netnummer(s) van Hieslum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hieslum 85
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 24
Aantal bedrijfspanden 6
Aantal huisnummers 28
Aantal straten 4

Plaatsen in de buurt van Hieslum

Greonterp Parrega Dedgum Sandfirden Nijhuizum Blauwhuis Westhem Tjerkwerd Oudega It Heidenskip Idzega Allingawier Workum Wolsum Ferwoude Gaast Abbega Exmorra Piaam Gaastmeer Idsegahuizum Bolsward

Zoeken binnen Hieslum

Zoek naar een postcode of straat binnen Hieslum:

Foto's van Hieslum

Foto van Hieslum Foto van Hieslum

NS-stations in de buurt van Hieslum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 25
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 5

Aantal inwoners van Hieslum

Aantal inwoners 85
Personen in particulier huishouden 85
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 30
Partner in paar geen kinderen 15
Thuiswonend kind 35
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hieslum

Totale wegvoeruigen 82
Personenautos 43
Bedrijfsvoertuigen 28
Bestelautos 12
Bussen 0
Motorfietsen 7
Snorfietsen 1
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Hieslum

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Hieslum

Alle postcodes van Hieslum

8762

GPS coördinaten van Hieslum

Breedtegraad (latitude) 53.00828500
Lengtegraad (longitude) 5.49460000

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hieslum?

Hieslum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Hieslum?

Hieslum heeft 85 inwoners. Hiervan leven 85 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 30 personen wonen samen en hebben kinderen. 15 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 35 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hieslum?

Hieslum telt 25 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 15 van deze 25 huishoudens hebben kinderen en 5 huishoudens hebben geen kinderen in Hieslum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hieslum?

In Hieslum wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.