Postcode Sandfirden

Sandfirden is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Sandfirden telt 25 inwoners. Sandfirden heeft 11 huishoudens en 2 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Sandfirden.

Informatie

Postcode(s) van Sandfirden 8613
Netnummer(s) van Sandfirden 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Sandfirden 25
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 11
Aantal bedrijfspanden 2
Aantal huisnummers 12
Aantal straten 1

Plaatsen in de buurt van Sandfirden

Oudega Idzega Hieslum Gaastmeer Greonterp Nijhuizum Westhem Blauwhuis Parrega It Heidenskip Dedgum Workum Heeg Abbega Wolsum Oosthem Tjerkwerd Ferwoude

Zoeken binnen Sandfirden

Zoek naar een postcode of straat binnen Sandfirden:

Foto's van Sandfirden

Foto van Sandfirden

NS-stations in de buurt van Sandfirden

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Workum IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 10
Eenpersoons huishoudens 0
Huishoudens met kinderen 5
Huishoudens zonder kinderen 5

Aantal inwoners van Sandfirden

Aantal inwoners 25
Personen in particulier huishouden 25
Alleenstaande inwoners 0
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 5
Partner in paar geen kinderen 10
Thuiswonend kind 10
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Sandfirden

Totale wegvoeruigen 21
Personenautos 16
Bedrijfsvoertuigen 3
Bestelautos 1
Bussen 0
Motorfietsen 1
Snorfietsen 1
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Sandfirden

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Sandfirden

Alle postcodes van Sandfirden

8613

GPS coördinaten van Sandfirden

Breedtegraad (latitude) 52.98803200
Lengtegraad (longitude) 5.52289600

Wijken in Sandfirden

Wijk 08 West IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Sandfirden?

Sandfirden ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Sandfirden?

Sandfirden heeft 25 inwoners. Hiervan leven 25 personen in een particulier huishouden. Er zijn 0 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 5 personen wonen samen en hebben kinderen. 10 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 10 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Sandfirden?

Sandfirden telt 10 huishoudens. Hiervan zijn 0 een eenpersoons huishouden. 5 van deze 10 huishoudens hebben kinderen en 5 huishoudens hebben geen kinderen in Sandfirden

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Sandfirden?

In Sandfirden wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.