Postcode Pingjum

Pingjum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Pingjum telt 585 inwoners. Pingjum heeft 277 huishoudens en 33 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Pingjum.

Informatie

Postcode(s) van Pingjum 8749
Netnummer(s) van Pingjum 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Pingjum 585
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 277
Aantal bedrijfspanden 33
Aantal huisnummers 317
Aantal straten 25

Plaatsen in de buurt van Pingjum

Kimswerd Witmarsum Zurich Arum Wons Schraard Schettens Cornwerd Longerhouw Waaksens Lollum Hichtum

Zoeken binnen Pingjum

Zoek naar een postcode of straat binnen Pingjum:

Foto's van Pingjum

Foto van Pingjum Foto van Pingjum Foto van Pingjum Foto van Pingjum

NS-stations in de buurt van Pingjum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Harlingen Harlingen Haven

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 265
Eenpersoons huishoudens 100
Huishoudens met kinderen 80
Huishoudens zonder kinderen 85

Aantal inwoners van Pingjum

Aantal inwoners 585
Personen in particulier huishouden 585
Alleenstaande inwoners 100
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 145
Partner in paar geen kinderen 170
Thuiswonend kind 150
Overig lid huishouden 10
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Pingjum

Totale wegvoeruigen 605
Personenautos 349
Bedrijfsvoertuigen 144
Bestelautos 67
Bussen 0
Motorfietsen 60
Snorfietsen 19
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Pingjum

Totaal 50
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 25
Marrokaanse achtergrond 5

Kaart van Pingjum

Alle postcodes van Pingjum

8749

GPS coördinaten van Pingjum

Breedtegraad (latitude) 53.11666200
Lengtegraad (longitude) 5.44125600

Wijken in Pingjum

Wijk 13 Bouwhoek

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Pingjum?

Pingjum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Pingjum?

Pingjum heeft 585 inwoners. Hiervan leven 585 personen in een particulier huishouden. Er zijn 100 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 145 personen wonen samen en hebben kinderen. 170 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 150 personen die thuiswonende kinderen zijn. 10 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Pingjum?

Pingjum telt 265 huishoudens. Hiervan zijn 100 een eenpersoons huishouden. 80 van deze 265 huishoudens hebben kinderen en 85 huishoudens hebben geen kinderen in Pingjum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Pingjum?

In Pingjum wonen in totaal 50 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 25 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 5 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.