Postcode Lytsewierrum

Lytsewierrum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Lytsewierrum telt 65 inwoners. Lytsewierrum heeft 27 huishoudens en 7 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Lytsewierrum.

Informatie

Postcode(s) van Lytsewierrum 8642
Netnummer(s) van Lytsewierrum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Lytsewierrum 65
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 27
Aantal bedrijfspanden 7
Aantal huisnummers 33
Aantal straten 9

Plaatsen in de buurt van Lytsewierrum

Boazum Dearsum Rien Scharnegoutum Sibrandabuorren Goënga Wiuwert Gauw Britswert Itens Tirns Loënga Reahûs Easterein Ysbrechtum Easterlittens Tersoal Easterwierrum Hidaard Offingawier Tjalhuizum Sneek Hinnaard Raerd Poppenwier Mantgum

Zoeken binnen Lytsewierrum

Zoek naar een postcode of straat binnen Lytsewierrum:

NS-stations in de buurt van Lytsewierrum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek Mantgum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 25
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 5

Aantal inwoners van Lytsewierrum

Aantal inwoners 65
Personen in particulier huishouden 65
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 20
Partner in paar geen kinderen 10
Thuiswonend kind 25
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Lytsewierrum

Totale wegvoeruigen 62
Personenautos 34
Bedrijfsvoertuigen 22
Bestelautos 7
Bussen 0
Motorfietsen 5
Snorfietsen 1
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Lytsewierrum

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Lytsewierrum

Alle postcodes van Lytsewierrum

8642

GPS coördinaten van Lytsewierrum

Breedtegraad (latitude) 53.07972600
Lengtegraad (longitude) 5.67511900

Wijken in Lytsewierrum

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Lytsewierrum?

Lytsewierrum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Lytsewierrum?

Lytsewierrum heeft 65 inwoners. Hiervan leven 65 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 20 personen wonen samen en hebben kinderen. 10 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 25 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Lytsewierrum?

Lytsewierrum telt 25 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 15 van deze 25 huishoudens hebben kinderen en 5 huishoudens hebben geen kinderen in Lytsewierrum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Lytsewierrum?

In Lytsewierrum wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.