Postcode Nijland

Nijland is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Nijland telt 990 inwoners. Nijland heeft 396 huishoudens en 39 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Nijland.

Informatie

Postcode(s) van Nijland 8771
Netnummer(s) van Nijland 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Nijland 990
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 396
Aantal bedrijfspanden 39
Aantal huisnummers 421
Aantal straten 23

Plaatsen in de buurt van Nijland

Hartwerd Bolsward Wolsum Tjalhuizum Abbega Burgwerd Hidaard Folsgare Reahûs Blauwhuis Hichtum Westhem Tirns Tjerkwerd Easterein Oosthem Ysbrechtum Dedgum Longerhouw Greonterp Schettens Wommels IJlst

Zoeken binnen Nijland

Zoek naar een postcode of straat binnen Nijland:

Foto's van Nijland

Foto van Nijland

NS-stations in de buurt van Nijland

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Sneek Noord

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 390
Eenpersoons huishoudens 100
Huishoudens met kinderen 160
Huishoudens zonder kinderen 130

Aantal inwoners van Nijland

Aantal inwoners 990
Personen in particulier huishouden 990
Alleenstaande inwoners 100
Ouder in eenouderhuishouden 25
Partner in paar met kinderen 270
Partner in paar geen kinderen 260
Thuiswonend kind 310
Overig lid huishouden 25
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Nijland

Totale wegvoeruigen 961
Personenautos 554
Bedrijfsvoertuigen 184
Bestelautos 56
Bussen 0
Motorfietsen 126
Snorfietsen 24
Brommobielen 3

Personen met migratieachtergrond in Nijland

Totaal 40
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 25
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Nijland

Alle postcodes van Nijland

8771

GPS coördinaten van Nijland

Breedtegraad (latitude) 53.05639100
Lengtegraad (longitude) 5.56279800

Wijken in Nijland

Wijk 10 Noordwest IJlst

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Nijland?

Nijland ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Nijland?

Nijland heeft 990 inwoners. Hiervan leven 990 personen in een particulier huishouden. Er zijn 100 personen leven alleen. 25 personen wonen in een eenouderhuishouden. 270 personen wonen samen en hebben kinderen. 260 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 310 personen die thuiswonende kinderen zijn. 25 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Nijland?

Nijland telt 390 huishoudens. Hiervan zijn 100 een eenpersoons huishouden. 160 van deze 390 huishoudens hebben kinderen en 130 huishoudens hebben geen kinderen in Nijland

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Nijland?

In Nijland wonen in totaal 40 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 25 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.