Postcode Uitwellingerga

Uitwellingerga is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Uitwellingerga telt 415 inwoners. Uitwellingerga heeft 205 huishoudens en 34 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Uitwellingerga.

Informatie

Postcode(s) van Uitwellingerga 8624
Netnummer(s) van Uitwellingerga 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Uitwellingerga 415
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 205
Aantal bedrijfspanden 34
Aantal huisnummers 263
Aantal straten 16

Plaatsen in de buurt van Uitwellingerga

Boornzwaag Oppenhuizen Jutrijp Dijken Hommerts Offingawier Broek Koufurderrige Sneek IJlst Loënga Goingarijp Smallebrugge Ysbrechtum Goënga

Zoeken binnen Uitwellingerga

Zoek naar een postcode of straat binnen Uitwellingerga:

Foto's van Uitwellingerga

Foto van Uitwellingerga

NS-stations in de buurt van Uitwellingerga

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Sneek Noord IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 205
Eenpersoons huishoudens 75
Huishoudens met kinderen 55
Huishoudens zonder kinderen 75

Aantal inwoners van Uitwellingerga

Aantal inwoners 415
Personen in particulier huishouden 415
Alleenstaande inwoners 75
Ouder in eenouderhuishouden 10
Partner in paar met kinderen 90
Partner in paar geen kinderen 145
Thuiswonend kind 90
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Uitwellingerga

Totale wegvoeruigen 417
Personenautos 264
Bedrijfsvoertuigen 111
Bestelautos 44
Bussen 0
Motorfietsen 14
Snorfietsen 13
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Uitwellingerga

Totaal 25
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 15
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Uitwellingerga

Alle postcodes van Uitwellingerga

8624

GPS coördinaten van Uitwellingerga

Breedtegraad (latitude) 52.99602800
Lengtegraad (longitude) 5.69291600

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Uitwellingerga?

Uitwellingerga ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Uitwellingerga?

Uitwellingerga heeft 415 inwoners. Hiervan leven 415 personen in een particulier huishouden. Er zijn 75 personen leven alleen. 10 personen wonen in een eenouderhuishouden. 90 personen wonen samen en hebben kinderen. 145 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 90 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Uitwellingerga?

Uitwellingerga telt 205 huishoudens. Hiervan zijn 75 een eenpersoons huishouden. 55 van deze 205 huishoudens hebben kinderen en 75 huishoudens hebben geen kinderen in Uitwellingerga

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Uitwellingerga?

In Uitwellingerga wonen in totaal 25 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 15 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.