Postcode Loënga

Loënga is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Loënga telt 45 inwoners. Loënga heeft 16 huishoudens en 8 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Loënga.

Informatie

Postcode(s) van Loënga 8631
Netnummer(s) van Loënga 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Loënga 45
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 16
Aantal bedrijfspanden 8
Aantal huisnummers 19
Aantal straten 4

Plaatsen in de buurt van Loënga

Goënga Scharnegoutum Offingawier Sneek Gauw Ysbrechtum Sibrandabuorren Tirns Dearsum Oppenhuizen Lytsewierrum Tjalhuizum Boazum Folsgare IJlst Tersoal Reahûs Uitwellingerga Rien Jutrijp Oosthem Boornzwaag

Zoeken binnen Loënga

Zoek naar een postcode of straat binnen Loënga:

NS-stations in de buurt van Loënga

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 15
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 0

Aantal inwoners van Loënga

Aantal inwoners 45
Personen in particulier huishouden 45
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 15
Partner in paar geen kinderen 0
Thuiswonend kind 20
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Loënga

Totale wegvoeruigen 43
Personenautos 30
Bedrijfsvoertuigen 7
Bestelautos 2
Bussen 0
Motorfietsen 5
Snorfietsen 0
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Loënga

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Loënga

Alle postcodes van Loënga

8631

GPS coördinaten van Loënga

Breedtegraad (latitude) 53.04488900
Lengtegraad (longitude) 5.67792300

Wijken in Loënga

Wijk 01 Sneek

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Loënga?

Loënga ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Loënga?

Loënga heeft 45 inwoners. Hiervan leven 45 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 15 personen wonen samen en hebben kinderen. 0 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 20 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Loënga?

Loënga telt 15 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 15 huishoudens hebben kinderen en 0 huishoudens hebben geen kinderen in Loënga

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Loënga?

In Loënga wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.