Postcode Westhem

Westhem is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Westhem telt 80 inwoners. Westhem heeft 34 huishoudens en 9 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Westhem.

Informatie

Postcode(s) van Westhem 8616
Netnummer(s) van Westhem 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Westhem 80
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 34
Aantal bedrijfspanden 9
Aantal huisnummers 37
Aantal straten 2

Plaatsen in de buurt van Westhem

Blauwhuis Wolsum Abbega Greonterp Oudega Dedgum Oosthem Hieslum Sandfirden Tjerkwerd Idzega Parrega Nijland Folsgare Bolsward IJlst Tjalhuizum Hartwerd Gaastmeer Allingawier Nijhuizum

Zoeken binnen Westhem

Zoek naar een postcode of straat binnen Westhem:

Foto's van Westhem

Foto van Westhem Foto van Westhem

NS-stations in de buurt van Westhem

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst Sneek Workum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 35
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 15

Aantal inwoners van Westhem

Aantal inwoners 80
Personen in particulier huishouden 80
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 20
Partner in paar geen kinderen 25
Thuiswonend kind 25
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Westhem

Totale wegvoeruigen 87
Personenautos 38
Bedrijfsvoertuigen 29
Bestelautos 15
Bussen 0
Motorfietsen 6
Snorfietsen 5
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Westhem

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Westhem

Alle postcodes van Westhem

8616

GPS coördinaten van Westhem

Breedtegraad (latitude) 53.01873600
Lengtegraad (longitude) 5.54580700

Wijken in Westhem

Wijk 09 Oosthem

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Westhem?

Westhem ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Westhem?

Westhem heeft 80 inwoners. Hiervan leven 80 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 20 personen wonen samen en hebben kinderen. 25 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 25 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Westhem?

Westhem telt 35 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 35 huishoudens hebben kinderen en 15 huishoudens hebben geen kinderen in Westhem

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Westhem?

In Westhem wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.