Postcode Easterein

Easterein is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Easterein telt 925 inwoners. Easterein heeft 404 huishoudens en 78 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Easterein.

Informatie

Postcode(s) van Easterein 8734
Netnummer(s) van Easterein 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Easterein 925
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 404
Aantal bedrijfspanden 78
Aantal huisnummers 467
Aantal straten 29

Plaatsen in de buurt van Easterein

Hidaard Reahûs Itens Wommels Rien Hartwerd Tirns Hinnaard Burgwerd Tjalhuizum Kûbaard Iens Easterlittens Lytsewierrum Nijland Britswert Ysbrechtum Bolsward Spannum Waaksens Boazum Folsgare Scharnegoutum Wiuwert Hichtum

Zoeken binnen Easterein

Zoek naar een postcode of straat binnen Easterein:

NS-stations in de buurt van Easterein

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 390
Eenpersoons huishoudens 100
Huishoudens met kinderen 145
Huishoudens zonder kinderen 145

Aantal inwoners van Easterein

Aantal inwoners 925
Personen in particulier huishouden 925
Alleenstaande inwoners 100
Ouder in eenouderhuishouden 25
Partner in paar met kinderen 235
Partner in paar geen kinderen 290
Thuiswonend kind 270
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Easterein

Totale wegvoeruigen 862
Personenautos 512
Bedrijfsvoertuigen 202
Bestelautos 91
Bussen 0
Motorfietsen 81
Snorfietsen 17
Brommobielen 4

Personen met migratieachtergrond in Easterein

Totaal 35
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 20
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Easterein

Alle postcodes van Easterein

8734

GPS coördinaten van Easterein

Breedtegraad (latitude) 53.08926100
Lengtegraad (longitude) 5.60710900

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Easterein?

Easterein ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Easterein?

Easterein heeft 925 inwoners. Hiervan leven 925 personen in een particulier huishouden. Er zijn 100 personen leven alleen. 25 personen wonen in een eenouderhuishouden. 235 personen wonen samen en hebben kinderen. 290 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 270 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Easterein?

Easterein telt 390 huishoudens. Hiervan zijn 100 een eenpersoons huishouden. 145 van deze 390 huishoudens hebben kinderen en 145 huishoudens hebben geen kinderen in Easterein

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Easterein?

In Easterein wonen in totaal 35 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 20 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.