Postcode Kornwerderzand

Kornwerderzand is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Kornwerderzand telt 25 inwoners. Kornwerderzand heeft 14 huishoudens en 5 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Kornwerderzand.

Informatie

Postcode(s) van Kornwerderzand 8752
Netnummer(s) van Kornwerderzand 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Kornwerderzand 25
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 14
Aantal bedrijfspanden 5
Aantal huisnummers 45
Aantal straten 2

Plaatsen in de buurt van Kornwerderzand

Cornwerd Makkum Wons Zurich Idsegahuizum

Zoeken binnen Kornwerderzand

Zoek naar een postcode of straat binnen Kornwerderzand:

Foto's van Kornwerderzand

Foto van Kornwerderzand Foto van Kornwerderzand

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 15
Eenpersoons huishoudens 5
Huishoudens met kinderen 5
Huishoudens zonder kinderen 5

Aantal inwoners van Kornwerderzand

Aantal inwoners 25
Personen in particulier huishouden 25
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 5
Partner in paar geen kinderen 10
Thuiswonend kind 5
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Kornwerderzand

Totale wegvoeruigen 41
Personenautos 23
Bedrijfsvoertuigen 7
Bestelautos 0
Bussen 0
Motorfietsen 10
Snorfietsen 0
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Kornwerderzand

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Kornwerderzand

Alle postcodes van Kornwerderzand

8752

GPS coördinaten van Kornwerderzand

Breedtegraad (latitude) 53.07360300
Lengtegraad (longitude) 5.33784000

Wijken in Kornwerderzand

Wijk 15 Weidestreek West

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Kornwerderzand?

Kornwerderzand ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Kornwerderzand?

Kornwerderzand heeft 25 inwoners. Hiervan leven 25 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 5 personen wonen samen en hebben kinderen. 10 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 5 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Kornwerderzand?

Kornwerderzand telt 15 huishoudens. Hiervan zijn 5 een eenpersoons huishouden. 5 van deze 15 huishoudens hebben kinderen en 5 huishoudens hebben geen kinderen in Kornwerderzand

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Kornwerderzand?

In Kornwerderzand wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.