Postcode Itens

Itens is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Itens telt 235 inwoners. Itens heeft 98 huishoudens en 16 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Itens.

Informatie

Postcode(s) van Itens 8735
Netnummer(s) van Itens 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Itens 235
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 98
Aantal bedrijfspanden 16
Aantal huisnummers 112
Aantal straten 11

Plaatsen in de buurt van Itens

Rien Easterlittens Hinnaard Easterein Britswert Iens Wommels Hidaard Reahûs Lytsewierrum Wiuwert Kûbaard Boazum Spannum Baard Tirns Dearsum Scharnegoutum Hartwerd Winsum Sibrandabuorren Leons Tjalhuizum Mantgum Burgwerd Wjelsryp

Zoeken binnen Itens

Zoek naar een postcode of straat binnen Itens:

Foto's van Itens

Foto van Itens Foto van Itens

NS-stations in de buurt van Itens

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Sneek Noord Sneek

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 95
Eenpersoons huishoudens 20
Huishoudens met kinderen 40
Huishoudens zonder kinderen 35

Aantal inwoners van Itens

Aantal inwoners 235
Personen in particulier huishouden 235
Alleenstaande inwoners 20
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 65
Partner in paar geen kinderen 70
Thuiswonend kind 75
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Itens

Totale wegvoeruigen 221
Personenautos 138
Bedrijfsvoertuigen 46
Bestelautos 15
Bussen 0
Motorfietsen 28
Snorfietsen 6
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Itens

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Itens

Alle postcodes van Itens

8735

GPS coördinaten van Itens

Breedtegraad (latitude) 53.10293000
Lengtegraad (longitude) 5.63677200

Wijken in Itens

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Itens?

Itens ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Itens?

Itens heeft 235 inwoners. Hiervan leven 235 personen in een particulier huishouden. Er zijn 20 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 65 personen wonen samen en hebben kinderen. 70 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 75 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Itens?

Itens telt 95 huishoudens. Hiervan zijn 20 een eenpersoons huishouden. 40 van deze 95 huishoudens hebben kinderen en 35 huishoudens hebben geen kinderen in Itens

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Itens?

In Itens wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.