Postcode Offingawier

Offingawier is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Offingawier telt 150 inwoners. Offingawier heeft 175 huishoudens en 17 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Offingawier.

Informatie

Postcode(s) van Offingawier 8626
Netnummer(s) van Offingawier 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Offingawier 150
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 175
Aantal bedrijfspanden 17
Aantal huisnummers 299
Aantal straten 7

Plaatsen in de buurt van Offingawier

Loënga Oppenhuizen Sneek Goënga Gauw Scharnegoutum Uitwellingerga Ysbrechtum Sibrandabuorren Boornzwaag Dearsum Jutrijp IJlst Tirns Lytsewierrum Tersoal Goingarijp Terherne Folsgare Tjalhuizum Boazum

Zoeken binnen Offingawier

Zoek naar een postcode of straat binnen Offingawier:

Foto's van Offingawier

Foto van Offingawier

NS-stations in de buurt van Offingawier

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 65
Eenpersoons huishoudens 15
Huishoudens met kinderen 20
Huishoudens zonder kinderen 30

Aantal inwoners van Offingawier

Aantal inwoners 150
Personen in particulier huishouden 150
Alleenstaande inwoners 10
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 35
Partner in paar geen kinderen 60
Thuiswonend kind 35
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Offingawier

Totale wegvoeruigen 174
Personenautos 101
Bedrijfsvoertuigen 57
Bestelautos 29
Bussen 0
Motorfietsen 9
Snorfietsen 6
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Offingawier

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Offingawier

Alle postcodes van Offingawier

8626

GPS coördinaten van Offingawier

Breedtegraad (latitude) 53.03069700
Lengtegraad (longitude) 5.69337500

Wijken in Offingawier

Wijk 01 Sneek

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Offingawier?

Offingawier ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Offingawier?

Offingawier heeft 150 inwoners. Hiervan leven 150 personen in een particulier huishouden. Er zijn 10 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 35 personen wonen samen en hebben kinderen. 60 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 35 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Offingawier?

Offingawier telt 65 huishoudens. Hiervan zijn 15 een eenpersoons huishouden. 20 van deze 65 huishoudens hebben kinderen en 30 huishoudens hebben geen kinderen in Offingawier

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Offingawier?

In Offingawier wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.