Postcode Breezanddijk

Breezanddijk is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Breezanddijk telt 5 inwoners. Breezanddijk heeft 0 huishoudens en 6 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Breezanddijk.

Informatie

Postcode(s) van Breezanddijk 8766
Netnummer(s) van Breezanddijk 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Breezanddijk 5
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 0
Aantal bedrijfspanden 6
Aantal huisnummers 9
Aantal straten 1

Plaatsen in de buurt van Breezanddijk

Kornwerderzand

Zoeken binnen Breezanddijk

Zoek naar een postcode of straat binnen Breezanddijk:

Foto's van Breezanddijk

Foto van Breezanddijk

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 0
Eenpersoons huishoudens 0
Huishoudens met kinderen 0
Huishoudens zonder kinderen 0

Aantal inwoners van Breezanddijk

Aantal inwoners 5
Personen in particulier huishouden 5
Alleenstaande inwoners 0
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 5
Partner in paar geen kinderen 0
Thuiswonend kind 0
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Breezanddijk

Totale wegvoeruigen 5
Personenautos 2
Bedrijfsvoertuigen 3
Bestelautos 2
Bussen 0
Motorfietsen 0
Snorfietsen 0
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Breezanddijk

Totaal 0
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Breezanddijk

Alle postcodes van Breezanddijk

8766

GPS coördinaten van Breezanddijk

Breedtegraad (latitude) 53.02177700
Lengtegraad (longitude) 5.21137400

Wijken in Breezanddijk

Wijk 15 Weidestreek West

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Breezanddijk?

Breezanddijk ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Breezanddijk?

Breezanddijk heeft 5 inwoners. Hiervan leven 5 personen in een particulier huishouden. Er zijn 0 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 5 personen wonen samen en hebben kinderen. 0 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 0 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Breezanddijk?

Breezanddijk telt 0 huishoudens. Hiervan zijn 0 een eenpersoons huishouden. 0 van deze 0 huishoudens hebben kinderen en 0 huishoudens hebben geen kinderen in Breezanddijk

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Breezanddijk?

In Breezanddijk wonen in totaal 0 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.