Postcode Raerd

Raerd is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Raerd telt 655 inwoners. Raerd heeft 267 huishoudens en 34 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Raerd.

Informatie

Postcode(s) van Raerd 9012
Netnummer(s) van Raerd 0566
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Raerd 655
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 267
Aantal bedrijfspanden 34
Aantal huisnummers 290
Aantal straten 18

Plaatsen in de buurt van Raerd

Easterwierrum Friens Reduzum Poppenwier Tersoal Jirnsum Mantgum Idaerd Wiuwert Boazum Dearsum Wytgaard Sibrandabuorren Nes Grou Weidum Eagum Britswert Gauw Lytsewierrum Jorwert Wirdum

Zoeken binnen Raerd

Zoek naar een postcode of straat binnen Raerd:

NS-stations in de buurt van Raerd

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Grou-Jirnsum Mantgum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 265
Eenpersoons huishoudens 65
Huishoudens met kinderen 110
Huishoudens zonder kinderen 90

Aantal inwoners van Raerd

Aantal inwoners 655
Personen in particulier huishouden 655
Alleenstaande inwoners 60
Ouder in eenouderhuishouden 20
Partner in paar met kinderen 190
Partner in paar geen kinderen 180
Thuiswonend kind 200
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Raerd

Totale wegvoeruigen 514
Personenautos 355
Bedrijfsvoertuigen 86
Bestelautos 30
Bussen 0
Motorfietsen 40
Snorfietsen 15
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Raerd

Totaal 25
Afrikaanse achtergrond 5
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 10
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Raerd

Alle postcodes van Raerd

9012

GPS coördinaten van Raerd

Breedtegraad (latitude) 53.09964300
Lengtegraad (longitude) 5.75929300

Wijken in Raerd

Wijk 19 Boarnsterhim

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Raerd?

Raerd ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Raerd?

Raerd heeft 655 inwoners. Hiervan leven 655 personen in een particulier huishouden. Er zijn 60 personen leven alleen. 20 personen wonen in een eenouderhuishouden. 190 personen wonen samen en hebben kinderen. 180 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 200 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Raerd?

Raerd telt 265 huishoudens. Hiervan zijn 65 een eenpersoons huishouden. 110 van deze 265 huishoudens hebben kinderen en 90 huishoudens hebben geen kinderen in Raerd

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Raerd?

In Raerd wonen in totaal 25 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 5 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 10 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.