Postcode Jorwert

Jorwert is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Jorwert telt 315 inwoners. Jorwert heeft 139 huishoudens en 25 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Jorwert.

Informatie

Postcode(s) van Jorwert 9023
Netnummer(s) van Jorwert 058
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Jorwert 315
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 139
Aantal bedrijfspanden 25
Aantal huisnummers 154
Aantal straten 19

Plaatsen in de buurt van Jorwert

Bears Mantgum Leons Weidum Jellum Baard Hilaard Húns Boksum Blessum Wiuwert Britswert Easterwierrum Easterlittens Wytgaard Baaium Winsum Hinnaard Reduzum Wirdum Raerd Deinum Iens

Zoeken binnen Jorwert

Zoek naar een postcode of straat binnen Jorwert:

NS-stations in de buurt van Jorwert

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Mantgum Deinum Dronrijp Leeuwarden

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 135
Eenpersoons huishoudens 50
Huishoudens met kinderen 50
Huishoudens zonder kinderen 35

Aantal inwoners van Jorwert

Aantal inwoners 315
Personen in particulier huishouden 315
Alleenstaande inwoners 45
Ouder in eenouderhuishouden 15
Partner in paar met kinderen 75
Partner in paar geen kinderen 80
Thuiswonend kind 95
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Jorwert

Totale wegvoeruigen 304
Personenautos 190
Bedrijfsvoertuigen 79
Bestelautos 36
Bussen 0
Motorfietsen 22
Snorfietsen 4
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Jorwert

Totaal 15
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Jorwert

Alle postcodes van Jorwert

9023

GPS coördinaten van Jorwert

Breedtegraad (latitude) 53.14605400
Lengtegraad (longitude) 5.71002200

Wijken in Jorwert

Dorpen Zuid-West

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Jorwert?

Jorwert ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard.

Hoeveel inwoners heeft Jorwert?

Jorwert heeft 315 inwoners. Hiervan leven 315 personen in een particulier huishouden. Er zijn 45 personen leven alleen. 15 personen wonen in een eenouderhuishouden. 75 personen wonen samen en hebben kinderen. 80 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 95 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Jorwert?

Jorwert telt 135 huishoudens. Hiervan zijn 50 een eenpersoons huishouden. 50 van deze 135 huishoudens hebben kinderen en 35 huishoudens hebben geen kinderen in Jorwert

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Jorwert?

In Jorwert wonen in totaal 15 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.