Postcode Reduzum

Reduzum is een plaats is de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Reduzum telt 1.095 inwoners. Reduzum heeft 480 huishoudens en 41 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Reduzum.

Informatie

Postcode(s) van Reduzum 9008
Netnummer(s) van Reduzum 0566
Gemeente Leeuwarden
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Reduzum 1.095
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 480
Aantal bedrijfspanden 41
Aantal huisnummers 526
Aantal straten 22

Plaatsen in de buurt van Reduzum

Friens Idaerd Raerd Wytgaard Eagum Easterwierrum Wirdum Grou Weidum Mantgum Swichum Jirnsum Nes Poppenwier Wergea Bears Jellum Tersoal Jorwert Wiuwert

Zoeken binnen Reduzum

Zoek naar een postcode of straat binnen Reduzum:

NS-stations in de buurt van Reduzum

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Grou-Jirnsum Mantgum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 465
Eenpersoons huishoudens 135
Huishoudens met kinderen 175
Huishoudens zonder kinderen 155

Aantal inwoners van Reduzum

Aantal inwoners 1.095
Personen in particulier huishouden 1.090
Alleenstaande inwoners 135
Ouder in eenouderhuishouden 30
Partner in paar met kinderen 290
Partner in paar geen kinderen 310
Thuiswonend kind 320
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 5

Aantal voertuigen in Reduzum

Totale wegvoeruigen 971
Personenautos 610
Bedrijfsvoertuigen 211
Bestelautos 81
Bussen 0
Motorfietsen 64
Snorfietsen 21
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Reduzum

Totaal 70
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 10
Aziastische achtergrond 15
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 40
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Reduzum

Alle postcodes van Reduzum

9008

GPS coördinaten van Reduzum

Breedtegraad (latitude) 53.11616000
Lengtegraad (longitude) 5.78504300

Wijken in Reduzum

Grou e.o.

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Reduzum?

Reduzum ligt in de gemeente Leeuwarden binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wytgaard.

Hoeveel inwoners heeft Reduzum?

Reduzum heeft 1095 inwoners. Hiervan leven 1090 personen in een particulier huishouden. Er zijn 135 personen leven alleen. 30 personen wonen in een eenouderhuishouden. 290 personen wonen samen en hebben kinderen. 310 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 320 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 5 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Reduzum?

Reduzum telt 465 huishoudens. Hiervan zijn 135 een eenpersoons huishouden. 175 van deze 465 huishoudens hebben kinderen en 155 huishoudens hebben geen kinderen in Reduzum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Reduzum?

In Reduzum wonen in totaal 70 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 15 personen hebben een Aziastische achtergrond. 40 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.