Postcode Tersoal

Tersoal is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tersoal telt 350 inwoners. Tersoal heeft 146 huishoudens en 14 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Tersoal.

Informatie

Postcode(s) van Tersoal 9014
Netnummer(s) van Tersoal 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Tersoal 350
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 146
Aantal bedrijfspanden 14
Aantal huisnummers 158
Aantal straten 11

Plaatsen in de buurt van Tersoal

Poppenwier Gauw Sibrandabuorren Dearsum Jirnsum Raerd Terherne Goënga Boazum Easterwierrum Scharnegoutum Friens Lytsewierrum Loënga Nes Offingawier Reduzum Wiuwert

Zoeken binnen Tersoal

Zoek naar een postcode of straat binnen Tersoal:

NS-stations in de buurt van Tersoal

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Grou-Jirnsum Sneek Noord Akkrum Mantgum Sneek

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 145
Eenpersoons huishoudens 45
Huishoudens met kinderen 60
Huishoudens zonder kinderen 40

Aantal inwoners van Tersoal

Aantal inwoners 350
Personen in particulier huishouden 350
Alleenstaande inwoners 50
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 100
Partner in paar geen kinderen 75
Thuiswonend kind 115
Overig lid huishouden 5
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Tersoal

Totale wegvoeruigen 305
Personenautos 181
Bedrijfsvoertuigen 67
Bestelautos 30
Bussen 0
Motorfietsen 21
Snorfietsen 14
Brommobielen 2

Personen met migratieachtergrond in Tersoal

Totaal 20
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Tersoal

Alle postcodes van Tersoal

9014

GPS coördinaten van Tersoal

Breedtegraad (latitude) 53.06853100
Lengtegraad (longitude) 5.74989400

Wijken in Tersoal

Wijk 19 Boarnsterhim

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Tersoal?

Tersoal ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Tersoal?

Tersoal heeft 350 inwoners. Hiervan leven 350 personen in een particulier huishouden. Er zijn 50 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 100 personen wonen samen en hebben kinderen. 75 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 115 personen die thuiswonende kinderen zijn. 5 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Tersoal?

Tersoal telt 145 huishoudens. Hiervan zijn 45 een eenpersoons huishouden. 60 van deze 145 huishoudens hebben kinderen en 40 huishoudens hebben geen kinderen in Tersoal

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Tersoal?

In Tersoal wonen in totaal 20 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.