Postcode Hichtum

Hichtum is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Hichtum telt 80 inwoners. Hichtum heeft 32 huishoudens en 8 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Hichtum.

Informatie

Postcode(s) van Hichtum 8743
Netnummer(s) van Hichtum 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Hichtum 80
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 32
Aantal bedrijfspanden 8
Aantal huisnummers 36
Aantal straten 2

Plaatsen in de buurt van Hichtum

Burgwerd Schettens Bolsward Longerhouw Waaksens Hartwerd Witmarsum Schraard Nijland Exmorra Tjerkwerd Allingawier Wolsum Hidaard Wommels Lollum Easterein Wons Pingjum Blauwhuis Dedgum

Zoeken binnen Hichtum

Zoek naar een postcode of straat binnen Hichtum:

Foto's van Hichtum

Foto van Hichtum Foto van Hichtum

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 30
Eenpersoons huishoudens 10
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 10

Aantal inwoners van Hichtum

Aantal inwoners 80
Personen in particulier huishouden 80
Alleenstaande inwoners 5
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 25
Partner in paar geen kinderen 20
Thuiswonend kind 30
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Hichtum

Totale wegvoeruigen 99
Personenautos 42
Bedrijfsvoertuigen 32
Bestelautos 14
Bussen 1
Motorfietsen 9
Snorfietsen 2
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Hichtum

Totaal 5
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Hichtum

Alle postcodes van Hichtum

8743

GPS coördinaten van Hichtum

Breedtegraad (latitude) 53.08160300
Lengtegraad (longitude) 5.51507100

Wijken in Hichtum

Wijk 14 Weidestreek Oost

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Hichtum?

Hichtum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Hichtum?

Hichtum heeft 80 inwoners. Hiervan leven 80 personen in een particulier huishouden. Er zijn 5 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 25 personen wonen samen en hebben kinderen. 20 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 30 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Hichtum?

Hichtum telt 30 huishoudens. Hiervan zijn 10 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 30 huishoudens hebben kinderen en 10 huishoudens hebben geen kinderen in Hichtum

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Hichtum?

In Hichtum wonen in totaal 5 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.