Postcode Schraard

Schraard is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Schraard telt 160 inwoners. Schraard heeft 66 huishoudens en 14 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Schraard.

Informatie

Postcode(s) van Schraard 8746
Netnummer(s) van Schraard 0517
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Schraard 160
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 66
Aantal bedrijfspanden 14
Aantal huisnummers 74
Aantal straten 6

Plaatsen in de buurt van Schraard

Schettens Wons Longerhouw Witmarsum Exmorra Makkum Allingawier Pingjum Hichtum Cornwerd Idsegahuizum Zurich Tjerkwerd Piaam Kimswerd Arum Bolsward Burgwerd Waaksens

Zoeken binnen Schraard

Zoek naar een postcode of straat binnen Schraard:

Foto's van Schraard

Foto van Schraard Foto van Schraard

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 65
Eenpersoons huishoudens 20
Huishoudens met kinderen 25
Huishoudens zonder kinderen 20

Aantal inwoners van Schraard

Aantal inwoners 160
Personen in particulier huishouden 160
Alleenstaande inwoners 20
Ouder in eenouderhuishouden 5
Partner in paar met kinderen 40
Partner in paar geen kinderen 45
Thuiswonend kind 50
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Schraard

Totale wegvoeruigen 170
Personenautos 100
Bedrijfsvoertuigen 46
Bestelautos 20
Bussen 0
Motorfietsen 17
Snorfietsen 2
Brommobielen 3

Personen met migratieachtergrond in Schraard

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 0
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 5
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Schraard

Alle postcodes van Schraard

8746

GPS coördinaten van Schraard

Breedtegraad (latitude) 53.08087100
Lengtegraad (longitude) 5.45291900

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Schraard?

Schraard ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Schraard?

Schraard heeft 160 inwoners. Hiervan leven 160 personen in een particulier huishouden. Er zijn 20 personen leven alleen. 5 personen wonen in een eenouderhuishouden. 40 personen wonen samen en hebben kinderen. 45 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 50 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Schraard?

Schraard telt 65 huishoudens. Hiervan zijn 20 een eenpersoons huishouden. 25 van deze 65 huishoudens hebben kinderen en 20 huishoudens hebben geen kinderen in Schraard

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Schraard?

In Schraard wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Aziastische achtergrond. 5 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.