Postcode Reahûs

Reahûs is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Reahûs telt 185 inwoners. Reahûs heeft 70 huishoudens en 16 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Reahûs.

Informatie

Postcode(s) van Reahûs 8736
Netnummer(s) van Reahûs 0515
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Reahûs 185
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 70
Aantal bedrijfspanden 16
Aantal huisnummers 82
Aantal straten 5

Plaatsen in de buurt van Reahûs

Hidaard Easterein Tirns Tjalhuizum Hartwerd Itens Nijland Rien Ysbrechtum Wommels Folsgare Lytsewierrum Burgwerd Scharnegoutum Bolsward Loënga Hinnaard Boazum Abbega Goënga Easterlittens Britswert Sneek Wolsum Dearsum Kûbaard Iens Oosthem Sibrandabuorren

Zoeken binnen Reahûs

Zoek naar een postcode of straat binnen Reahûs:

NS-stations in de buurt van Reahûs

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
Sneek Noord Sneek IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 70
Eenpersoons huishoudens 15
Huishoudens met kinderen 35
Huishoudens zonder kinderen 20

Aantal inwoners van Reahûs

Aantal inwoners 185
Personen in particulier huishouden 185
Alleenstaande inwoners 20
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 65
Partner in paar geen kinderen 35
Thuiswonend kind 65
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Reahûs

Totale wegvoeruigen 145
Personenautos 99
Bedrijfsvoertuigen 33
Bestelautos 12
Bussen 0
Motorfietsen 7
Snorfietsen 3
Brommobielen 1

Personen met migratieachtergrond in Reahûs

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 5
Aziastische achtergrond 5
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Reahûs

Alle postcodes van Reahûs

8736

GPS coördinaten van Reahûs

Breedtegraad (latitude) 53.07417400
Lengtegraad (longitude) 5.61148300

Wijken in Reahûs

Wijk 20 Littenseradiel

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Reahûs?

Reahûs ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Reahûs?

Reahûs heeft 185 inwoners. Hiervan leven 185 personen in een particulier huishouden. Er zijn 20 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 65 personen wonen samen en hebben kinderen. 35 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 65 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Reahûs?

Reahûs telt 70 huishoudens. Hiervan zijn 15 een eenpersoons huishouden. 35 van deze 70 huishoudens hebben kinderen en 20 huishoudens hebben geen kinderen in Reahûs

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Reahûs?

In Reahûs wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 5 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.