Postcode Indijk

Indijk is een plaats is de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Indijk telt 110 inwoners. Indijk heeft 142 huishoudens en 6 bedrijfspanden. Bekijk hieronder het overzicht van alle postcodes, straten, wijken en buurten van Indijk.

Informatie

Postcode(s) van Indijk 8553
Netnummer(s) van Indijk 0514
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal inwoners van Indijk 110
Meer informatie Wikipedia
Aantal huishoudens 142
Aantal bedrijfspanden 6
Aantal huisnummers 216
Aantal straten 2

Plaatsen in de buurt van Indijk

Ypecolsga Woudsend Smallebrugge Heeg Koufurderrige Hommerts Tjerkgaast Teroele Jutrijp Gaastmeer Dijken Sloten Idzega

Zoeken binnen Indijk

Zoek naar een postcode of straat binnen Indijk:

Foto's van Indijk

Foto van Indijk

NS-stations in de buurt van Indijk

Klik op een station om de actuele vertrektijden te bekijken.
IJlst

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 50
Eenpersoons huishoudens 15
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 25

Aantal inwoners van Indijk

Aantal inwoners 110
Personen in particulier huishouden 110
Alleenstaande inwoners 20
Ouder in eenouderhuishouden 0
Partner in paar met kinderen 20
Partner in paar geen kinderen 50
Thuiswonend kind 20
Overig lid huishouden 0
Persoon in institutioneel huishouden 0

Aantal voertuigen in Indijk

Totale wegvoeruigen 92
Personenautos 67
Bedrijfsvoertuigen 14
Bestelautos 6
Bussen 0
Motorfietsen 3
Snorfietsen 1
Brommobielen 0

Personen met migratieachtergrond in Indijk

Totaal 10
Afrikaanse achtergrond 0
Amerikaanse achtergrond 0
Aziastische achtergrond 10
Europese (Niet nederlandse) achtergrond 0
Marrokaanse achtergrond 0

Kaart van Indijk

Alle postcodes van Indijk

8553

GPS coördinaten van Indijk

Breedtegraad (latitude) 52.94857800
Lengtegraad (longitude) 5.62340700

Wijken in Indijk

Wijk 12 Woudsend

FAQ (Veelgestelde vragen)

In welke gemeente ligt Indijk?

Indijk ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân binnen de provincie Friesland. In deze gemeente liggen ook de volgende plaatsen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft Indijk?

Indijk heeft 110 inwoners. Hiervan leven 110 personen in een particulier huishouden. Er zijn 20 personen leven alleen. 0 personen wonen in een eenouderhuishouden. 20 personen wonen samen en hebben kinderen. 50 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 20 personen die thuiswonende kinderen zijn. 0 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 0 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in Indijk?

Indijk telt 50 huishoudens. Hiervan zijn 15 een eenpersoons huishouden. 10 van deze 50 huishoudens hebben kinderen en 25 huishoudens hebben geen kinderen in Indijk

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in Indijk?

In Indijk wonen in totaal 10 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 0 personen een Afrikaanse achtergrond. 0 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 10 personen hebben een Aziastische achtergrond. 0 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 0 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.